Certyfikaty

Na zakończenie roku szkolnego wszyscy uczniowie, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia i zaliczą minimum 60% testów na ocenę pozytywną i uczestniczyli w minimum 60% zajęć otrzymują Świadectwo ukończenia danego stopnia zaawansowania (Certificate of Fluency). Mała Akademia wystawia dwa rodzaje świadectw: dla dzieci 4-6 lat i 7-13 lat oraz świadectwa dla młodzieży i dorosłych (decyduje stopień zaawansowania).

Na świadectwie określony jest ukończony poziom zaawansowania (także w skali Rady Europy) i podana ocena za dany rok szkolny.

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu

Przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego lub hiszpańskiego to przede wszystkim sprawdzenie swoich umiejętności przed samym sobą. Można zobaczyć swoje słabe i mocne strony, podsumować lata nauki, pracy, ćwiczeń. Każdy zdany egzamin to wielka satysfakcja i krok naprzód. Jest to nagroda za wysiłek włożony w naukę.

Przystąpienie do egzaminu pozwala też wyznaczyć cele nauki. Nie wszyscy słuchacze wiedzą kiedy i w jakich sytuacjach będą używać języka, a cel choćby nawet „papierowy” pozwala łatwiej zaplanować proces uczenia się i zwiększyć motywację.

Nie można zapomnieć również o wartości samego dyplomu czy certyfikatu. Może on nam otworzyć drzwi na studia w języku obcym czy drzwi do kariery zawodowej. Języki angielski i hiszpański są przecież jednymi z najważniejszych języków ekonomicznych Polski, a firmy angielskie i hiszpańskie obecne są w Polsce we wszystkich sektorach gospodarki. W dzisiejszych czasach naturalne jest pochwalić się dyplomem z języka ogólnego na rozmowie kwalifikacyjnej, a dodatkowym atutem będzie certyfikat z języka specjalistycznego.

Jaka jest różnica między certyfikatem a dyplomem

Podstawowa różnica polega na terminie ważności. Dyplom raz otrzymany jest ważny cały czas, a certyfikat przez rok lub dwa lata. Nie zmienia to jednak faktu, że nasza znajomość języka cały czas ewoluuje: gdy przestajemy się go uczyć to szybko zapominamy, gdy jednak nie zaniedbujemy naszych dotychczasowych dokonań to oczywiście poziom językowy wzrasta.

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!