MalaAkademia.glogow.pl - kurs archiwizacja projektów UE w Głogowie

Archiwizacja dokumentacji projektowej w ramach środków pochodzących z UE

CENA: 450 zł

CENA ZAWIERA: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch

ADRESACI KURSU:

Pracownicy administracyjni projektów unijnych – kadra zarządzająca projektami PO KL: manager projektu, kadrowa projektu, księgowa projektu

MIEJSCE KURSU: Sala wykładowa, ul. Polska 9 67-200 Głogów

RODZAJ KURSU: Kursy biznesowe, Prawo  |   Poziom: Podstawowy, Średnio-zaawansowany


CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych


FORMA ZAJĘĆ:

Wykład + warsztat praktyczny


CERTYFIKAT: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

PROWADZĄCY: Wieloletni praktyk zawodowy, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w instytucjach szczebla centralnego, jednostkach sektora finansów publicznych oraz w organizacjach pozarządowych. W swojej działalności zajmuje się przede wszystkim aspektami prawnymi i społeczno-ekonomicznymi funkcjonowania rynku zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej w Polsce i Unii Europejskiej. W ciągu swojej kariery zawodowej zrealizowała ponad 4600 tys. godzin szkoleniowo-doradczych z zakresu: polityki bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, wdrażania i realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych przez jednostki sektora finansów publicznych, sektor prywatny i pozarządowy itp.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami dotyczącymi przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zagadnienia:

 1. Podstawy prawne dotyczące archiwizacji projektów realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej
 2. Umowa o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej
 3. Instrukcja kancelaryjna – warsztat na dokumencie
 4. Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) – warsztat na dokumencie
 5. Instrukcja archiwizacyjne – warsztat na dokumencie
 6. Rodzaje dokumentacji projektowej, podlegające archiwizacji:
  • dokumentacja ogólna projektu (np. korespondencja wychodząca i przychodząca)
  • dokumentacja finansowo – księgowa projektu (w tym wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości)
  • dokumentacja kadrowa, dokumentacja merytoryczna projektu (np. rekrutacyjne, uczestników projektu, z udzielonego wsparcia itp.)
  • dokumentacja związana z udzielaniem zamówień publicznych (w tym. na podstawie art. 4 pkt. 8 i w procedurach ustawowych)
  • dokumentacja związana z monitoringiem i ewaluacją projektu, dokumentacja związana z promocją projektu, pozostała dokumentacja
 7. Oznakowanie i spis zawartości akt – warsztat na dokumencie
 8. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
 9. Udostępnianie akt i czas ich przechowywania
 10. Case study – najczęściej popełniane błędy oraz spotykane nieprawidłowości jakie pojawiają się podczas archiwizacji projektów realizowanych w ramach PO KL. Omówienie powyższego zagadnienia w oparciu o przykłady z przeprowadzonych kontroli.

Termin szkolenia: na życzenie

Mała Akademia

Mała Akademia – najlepsze kursy w Głogowie! nauczymy Cię! Skutecznie. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego i hiszpańskiego oraz w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i kursów z obszarów sztuk kreatywnych, technologii komputerowych oraz umiejętności zawodowych i zagadnień biznesowych. E-mail // Tel // Facebook // Twitter // Google+ // YouTube // RSS.

Zapisz się

Nie wahaj się – sprawdź więcej informacji i od razu się zapisz.

ZAPISUJĘ SIĘ!

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!