MalaAkademia.glogow.pl - kurs Mistrz podatku VAT w Głogowie

Mistrz podatku VAT (z uwzględnieniem najnowszym zmian)

CENA: 1950 zł

CENA ZAWIERA: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie z ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch

ADRESACI KURSU:

MIEJSCE KURSU: Sala wykładowa - ul. Polska 9, 67-200 Głogów

RODZAJ KURSU: Kursy biznesowe, Podatki  |   Poziom: Zaawansowany, Średnio-zaawansowany


CZAS TRWANIA: 48 godz. dydaktycznych


FORMA ZAJĘĆ:


CERTYFIKAT: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

PROWADZĄCY: Praktyk, konsultant ds. podatkowych, wieloletni specjalista z zakresu prawa podatkowego, dyrektor ds. strategii finansowych w spółce

Zakres szkolenia:

 1. Podatnicy w obrocie gospodarczym i definicja prowadzenia działalności gospodarczej.
  • kim jest podatnik i jakie ma obowiązki
  • definicje ustawowe
  • wyłączenia z listy podatników
  • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe – praktyczne zastosowania
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu i ich podział na odpłatne i nieodpłatne.
  • zamiana
  • bartery
  • leasingi
  • odszkodowania
  • użyczenia
  • darowizny
  • służebności
 3. Analiza skutków podatkowych nieodpłatnych przekazań i zużyć towarów i usług.
  • reprezentacja
  • reklama
  • świadczenia na rzecz pracowników
  • akcje marketingowe
  • zużycia firmowe
  • prezenty
  • imprezy integracyjne
  • darowizny
  • wycofanie środków z działalności
 4. Zasady opodatkowania towarów w obrocie krajowym i zagranicznym.
  • prawidłowe identyfikowanie czynności
  • czynności podstawowe i elementy pomocnicze- sposoby rozliczenia
  • miejsce rozpoczęcia transportu
  • zasady dla towarów ze specjalistycznym montażem
  • towary ,które nie są przemieszczane podczas dostawy.
 5. Obowiązki podatkowe w kraju
  • zasada chwili wydania towarów i świadczenia usług
  • opodatkowanie w okresach rozliczeniowych
  • media
  • usługi transportowe i budowlane
  • najem ,dzierżawa, leasing
  • usługi o charakterze ciągłym
  • czynności etapowane
 6. Zasadność stosowania dokumentów w obrocie gospodarczym, oraz ich terminowość
  • faktury VAT
  • faktury wewnętrzne
  • faktury VAT marża
  • dokumenty celne
  • dokumenty zrównane z fakturami
  • faktury RR
  • faktury odwrotne obciążenie
 7. Stawki obowiązujące w kraju i obrocie zagranicznym
  • stawka podstawowa i jej możliwe zmiany
  • stawki obniżone
  • stawki zerowe
  • zwolnienia podatkowe
 8. Podatek naliczony bez tajemnic
  • zasady odliczania
  • terminowość i dopuszczalność korekt
  • podstawa odliczeń
  • zwroty podatku i optymalizowanie rozliczeń
  • wyłączenia ustawowe
  • struktura
  • korekty przy sprzedaży, zmianie przeznaczenia
 9. Samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej podatnika
  • ograniczenia przy nabyciach i umowach cywilnoprawnych
  • paliwo i wydatki eksploatacyjne
  • ulepszenia i remonty powypadkowe
  • sprzedaż i wybór stawki
  • korekty podatku naliczonego
 10. WNT- unijne nabycie towaru
  • zasady opodatkowania
  • kiedy należy rozliczać podatek
  • obowiązek podatkowy
  • ustalanie podstawy opodatkowania
  • dokumentacja
 11. WDT- sprzedaż z wywozem do innego kraju unii
  • zasady opodatkowania
  • warunki uprawniające do stawki zerowej
  • obowiązek podatkowy
  • dokumentacja
 12. Usługi i ich opodatkowanie na podstawie dyrektyw i rozporządzeń wykonawczych
  • siedziba nabywcy oraz stałe miejsce prowadzenia działalności
  • zasada generalna art.28b
  • przepisy szczególne i wyjątki
  • import usług
  • obowiązki podatkowe
  • tworzenie dokumentacji
 13. Eksport towarów
  • pojęcie eksportu towarów
  • eksport bezpośredni i pośredni
  • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
  • obowiązek podatkowy
  • zaliczki w eksporcie, ważne zmiany obowiązujące od 2014 r.
  • podstawa opodatkowania
 14. Transakcje seryjne i uproszczone
  • decydujące znaczenie przyporządkowania transportu
  • warunki po spełnieniu których, transakcja staje się uproszczona
  • zasady rozliczania w deklaracji VAT

Mała Akademia

Mała Akademia – najlepsze kursy w Głogowie! nauczymy Cię! Skutecznie. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego i hiszpańskiego oraz w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i kursów z obszarów sztuk kreatywnych, technologii komputerowych oraz umiejętności zawodowych i zagadnień biznesowych. E-mail // Tel // Facebook // Twitter // Google+ // YouTube // RSS.

Zapisz się

Nie wahaj się – sprawdź więcej informacji i od razu się zapisz.

ZAPISUJĘ SIĘ!

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!