MalaAkademia.glogow.pl - kurs MS Project w zarządzaniu projektami w Głogowie

MS Project w zarządzaniu projektami

CENA: 990,00 PLN

CENA ZAWIERA: udział w zajęciach - wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, salę szkoleniową wraz z komputerami, zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia, przerwy kawowe

ADRESACI KURSU:

Uczestnicy szkolenia powinni mieć podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami oraz sprawnie posługiwać się programami w środowisku Windows. Wskazana jest znajomość programu Microsoft Excel i/lub wcześniejszy kontakt z MS Project.

MIEJSCE KURSU: Sala wykładowa - ul. Polska 9, 67-200 Głogów

RODZAJ KURSU: Kursy biznesowe, Kursy komputerowe  |   Poziom: Podstawowy


CZAS TRWANIA: 8 lekcji X 5 dni = 36 godzin dydaktycznych / Tygodniowo – od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00 lub 15:00-21:00


FORMA ZAJĘĆ:

Zajęcia realizowane są w formie warsztatów praktycznych i nakierowane na zdobywanie praktycznej wiedzy, każdy uczestnik szkolenia posiada do dyspozycji sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.


CERTYFIKAT: Zaświadczenie/Dyplom ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY: Doświadczony trener, specjalista z dziedziny zarządzania projektami

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zarządzania projektami z wykorzystaniem programu Microsoft Project.

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu tego szkolenia, uczestnicy będą potrafili tworzyć harmonogramy projektów, definiować i przydzielać zasoby potrzebne do ich realizacji. Zakres szkolenia obejmuje też wprowadzanie i raportowanie informacji o rzeczywistym przebiegu realizacji.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do pracy z Microsoft Project
  1. Interfejs programu Microsoft Project
  2. Korzystanie z widoków, przeglądanie widoków
  3. Typy widoków, przełączanie się między widokami
 2. Wprowadzenie podstawowych informacji o projekcie
  1. Tworzenie nowego projektu
  2. Definiowanie właściwości projektu
  3. Budowanie nowego kalendarza
  4. Przypisywanie kalendarza do projektu
  5. Opcje kalendarza
  6. Zapisywanie projektu
 3. Tworzenie harmonogramu
  1. Wprowadzanie zadań
  2. Wprowadzanie zadań cyklicznych
  3. Wprowadzanie zadań sumarycznych
  4. Wprowadzanie punktów kontrolnych (kamieni milowych)
  5. Modyfikacja i usuwanie zadania
  6. Wprowadzanie zasobów
  7. Przydzielanie zasobów do zadań
 4. Zarządzanie zadaniami
  1. Edycja informacji o zadaniu
  2. Wstawianie i usuwanie zadań
  3. Zmiana położenia zadania na liście
  4. Struktura hierarchiczna zadań w projekcie
  5. Tworzenie i przeglądanie zadań sumarycznych
  6. Przypisywanie kalendarza do zadania
 5. Definiowanie relacji i ograniczeń dla zadań
  1. Łączenie zadań
  2. Typy połączeń (zależności) pomiędzy zadaniami: Zakończenie-Rozpoczęcie (ZR), RR, ZZ, RZ
  3. Zwłoka czasowa (opóźnienie) i wyprzedzenie
  4. Wprowadzanie warunków brzegowych
  5. Termin ostateczny
  6. Ograniczenia czasowe
  7. Swobodny zapas czasu
  8. Całkowity zapas czasu
 6. Zarządzanie zasobami, przydzielanie zasobów
  1. Typy zasobów
  2. Ustalanie dostępności zasobów
  3. Wprowadzanie informacji o kosztach zasobu
  4. Zmienność kosztów zasobów w czasie
  5. Tabele stawek kosztów
  6. Przydzielanie zasobów do zadań
  7. Modyfikowanie informacji o przydziale
  8. Przypisywanie kalendarza do zasobów
  9. Modyfikacja kalendarza zasobów
 7. Optymalizacja harmonogramu, analiza ścieżki krytycznej, odciążanie zasobów
  1. Przeglądanie ogólnych informacji o projekcie
  2. Informacje o kosztach zadań i zasobów
  3. Czynniki sterujące zadaniami
  4. Optymalizacja (skracanie) harmonogramu z wykorzystaniem metody ścieżki krytycznej
  5. Obciążenie zasobów (alokacja)
  6. Identyfikowanie przeciążonych zasobów
  7. Bilansowanie zasobów
 8. Kontrola realizacji projektu
  1. Przygotowanie do śledzenia postępu prac
  2. Tworzenie planu bazowego
  3. Data bieżąca i data stanu
  4. Śledzenie postępu realizacji projektu
  5. Wprowadzanie danych o stanie, wprowadzanie rzeczywistych dat i kosztów
  6. Prezentowanie stanu projektu
  7. Przedstawianie planu i wykonania na wykresie

Mała Akademia

Mała Akademia – najlepsze kursy w Głogowie! nauczymy Cię! Skutecznie. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego i hiszpańskiego oraz w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i kursów z obszarów sztuk kreatywnych, technologii komputerowych oraz umiejętności zawodowych i zagadnień biznesowych. E-mail // Tel // Facebook // Twitter // Google+ // YouTube // RSS.

Zapisz się

Nie wahaj się – sprawdź więcej informacji i od razu się zapisz.

ZAPISUJĘ SIĘ!

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!