Metodyka

W Małej Akademii stawiamy na aspekt komunikacyjny języka, skupiając się na nauce przez działanie. Chcemy, aby uczeń potrafił posługiwać się językiem zarówno w sytuacjach codziennych typowych dla krajów angielsko- czy hiszpańsko- języcznych, jak i w różnych środowiskach (społecznym, zawodowym, akademickim, itp.). Z tego względu wszystkie używane przez nas materiały są oparte na klasyfikacji poziomów biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy (CEFR), oraz na planie podstawy programowej Instytutu Cervantesa (dla języka hiszpańskiego).

Nasze zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku obcym, także na poziomie A1, gdyż jak udowodniono, jest to sprawą kluczową w szybkim przyswajaniu języka. W razie potrzeby, w wyjątkowych sytuacjach, możemy jednak odpowiedzieć na pytania posługując się językiem polskim lub angielskim.

Jakie metody stosujemy?

Najważniejszym założeniem współczesnej metodyki nauczania języków obcych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, bo przecież tak najczęściej się komunikujemy i głównie temu celowi podporządkowany jest nasz program nauczania. Zadaniem stosowanej przez nas metody komunikatywnej jest przełamanie bariery językowej i umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym – zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim, czy turystycznym. Zapewniamy naukę na ponad 13-tu różnych poziomach zaawansowania (od zupełnie początkującego do bardzo zaawansowanego) oraz możliwość kontynuacji nauki na kolejnym, wyższym poziomie.

Początkowy etap nauczania obejmuje słownictwo z życia codziennego, przygotowując słuchaczy do porozumiewania się w języku angielskim lub hiszpańskim w standardowych sytuacjach życia codziennego (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zdobywanie informacji na dworcu, w hotelu, czy rozmowa o pracę po angielsku/hiszpańsku).
Na kolejnych, wyższych poziomach słuchacze systematyzują i rozszerzają poznany wcześniej materiał gramatyczny, wzbogacają słownictwo, doskonalą umiejętność swobodnego i płynnego wypowiadania się w języku obcym oraz szerzej poznają kontekst kulturowy.

Stosujemy eklektyczne zestawienie metod nauczania języków obcych:

 • Communicative Approach – nacisk na komunikację językową- język mówiony i pisany
 • Direct Method – użycie języka w maksymalnym wymiarze w toku zajęć, ograniczanie komunikacji w języku ojczystym
 • Student-Centered Approach – podkreślenie podmiotowości studenta w toku zajęć

Sprawności językowe

Student zdobywa następujące sprawności językowe:

 • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
  rozumienie sensu wypowiedzi rodzimych użytkowników języka w różnych warunkach odbioru
  rozumienie wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy
 • MÓWIENIE
  formułowanie płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy z zastosowaniem odpowiednich form
  wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi
  wyrażanie własnych opinii
  właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy
 • CZYTANIE
  rozumienie dłuższych i złożonych tekstów (np. prasa)
  wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo nie zrozumianego tekstu
 • PISANIE
  formułowanie zróżnicowanej syntaktycznie i leksykalnie wypowiedzi pisemnej na różne tematy
  sformułowanie własnego i otrzymanego komunikatu
  pisanie listów formalnych i nieformalnych
  stosowanie zasad ortografii i interpunkcji
  klasyfikowanie faktów i informacji

Materiały dydaktyczne

Wybrane przez nas podręczniki opierają się przede wszystkim na komunikacji. Obfitują w proste dialogi i gry zachęcające do używania nowo poznanych słów i zwrotów. Znajdują się w nich także liczne ćwiczenia z odsłuchu, które pozwalają szybko nauczyć się, jak wyłowić sens wypowiedzi z niezrozumiałego tekstu. Mimo, że program książek jest ciekawy i urozmaicony, postanowiliśmy dodatkowo wzbogacić go o nasze własne pomysły oraz te ćwiczenia i gry z innych źródeł, które wydały nam się interesujące. Na zajęciach wykorzystywane są też różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. nagrania audio-video, plansze, gry i słowniki).
Na najwyższych poziomach (B2, C1) przeważają materiały autorskie naszych Nativos, oparte głównie na tekstach autentycznych zaczerpniętych z prasy, literatury czy Internetu.

Lektorzy – czyli Native Speakers

Szczególną rolę w procesie nauczania odgrywa nauczyciel. Dlatego też naszych lektorów dobieramy wyjątkowo starannie. W rezultacie zajęcia prowadzone są przez młode osoby posiadające odpowiednie wykształcenie filologiczne oraz metodyczne. Nasi lektorzy kochają języki obce, lubią i potrafią uczyć, a ponad to stale podnoszą swoje umiejętności na specjalnych szkoleniach i warsztatach metodycznych.
Na wyższych poziomach zajęcia prowadzą – native speakers/los nativos, czyli nauczyciele, dla których angielski czy hiszpański jest językiem ojczystym.

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!