Szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, doradztwo – czym się różnią?

Szkolenia czasami zamiennie nazywane są kursami. W języku branżowym jednak te dwa terminy mają odmienne znaczenie. Nie są to synonimy. Dla niektórych osób dodatkowe zamieszanie wprowadza używanie takich terminów, jak warsztaty i seminaria.  Ten artykuł powstał, by wytłumaczyć znaczenie każdego ze wspomnianych słów.

Czym różni się szkolenie od kursu?

Szkolenie często nazywane jest również kursem. Jednak w terminologii branżowej dwa ta słowa nie są synonimami. W języku ustawowym oraz specjalistycznym szkolenie nazywane jest doskonaleniem umiejętności, które powiązane są z aktualnie wykonywaną pracą oraz konkretnym stanowiskiem. Szkolenie jest jednym z punktów na drodze kariery, uwzględniającym podniesienie efektywności danego pracownika oraz wpływającego na poprawę i rozwój firmy.

Kurs natomiast nie musi się odnosić do aktualnie zajmowanego stanowiska. Może doskonalić lub uczyć od podstaw bardziej uniwersalnych umiejętności. Takich na przykład jak jazdy na rowerze, czy też języka obcego. Obok takich „ogólnych” kursów znajdują się również kursy zawodowe, prowadzone dla osób dorosłych jako forma kształcenia zawodowego.

Między kursem a szkoleniem nie ma różnic pod względem sposobu przekazywania wiedzy. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku pod uwagę się bierze naukę teorii i praktyki, włączenie obok ćwiczeń również wykładów.

Seminarium

Seminarium to sposób nauki, który uwzględnia czynne uczestnictwo w nauce. Polega na samodzielnym opracowywaniu danych tematów, zadanych przez osobę prowadzącą. Po ich przygotowaniu należy je wygłosić w formie referatu lub miniwykładu, po którym inspiruje się dyskusję. Seminarium ma konfrontować różne stanowiska i pozwalać na wymianę doświadczeń. Kierowane jest do osób już mających rozeznanie w temacie, posiadających podstawową wiedzę oraz umiejętności. Nie jest to forma, która może sprawdzić w przypadku początkujących kursantów.

Warsztaty

Warsztaty jak sama nazwa wskazuje to forma nauki, która kładzie akcent głównie na praktykę. Zajęcia polegają na ćwiczeniach oraz na aktywnym uczestnictwie w zajęciach. Warsztaty uwzględniają konfrontację poszczególnych osób, ich umiejętności i pomysłów. Nad sukcesem procesu kształcenia czuwa trener, który ma określony scenariusz przeprowadzenia zajęć oraz z góry określone cele.

Czy szkolenie to to samo co doradztwo?

Szkolenie to nie jest ani forma doradztwa, ani coachingu. W odróżnieniu od nich, które kładą nacisk na samodzielne dochodzenie do rozwiązania, skupiając się jedynie na dawaniu rad i pokazywaniu różnych możliwości, szkolenie uczy, przekazując pewną wiedzę, wskazuje na konkretne umiejętności. Odbywa się zgodnie z góry określonym planem oraz z działaniem mającym prowadzić do osiągnięcia określonych celów. W takim rozumieniu osoba szkoląca to nie doradca, a tym bardziej coach.

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!