Zapisy

Kiedy najlepiej się zapisać?

W pierwszym semestrze rekrutacja na kursy trwa od sierpnia do połowy października, natomiast grupy zaczynają swe zajęcia w drugiej połowie września. W drugim semestrze zapisy przyjmujemy w styczniu i lutym, a nowe grupy od podstaw startują od lutego. Osoby, które nie zaczynają nauki od podstaw, nie czekają na powstanie nowej grupy, dołączają do grupy już istniejącej – jeżeli tylko są w niej wolne miejsca. W okresie wakacyjnym grupy mają zajęcia w lipcu i sierpniu, a zapisy przyjmowane są od początku czerwca. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko słuchacza i jego numer telefonu oraz adres e-mail. Potwierdzeniem wstępnego zapisu jest jedynie wpłata zaliczki, która rezerwuje miejsce w grupie.

Zaliczka

Po wybraniu dogodnego terminu zajęć słuchacz powinien zarezerwować sobie miejsce w danej grupie, wpłacając zaliczkę w wysokości 100 zł. Zaliczkę można wpłacić gotówką w biurze szkoły lub przelewem na konto.W przypadku zbyt wielu chętnych zainteresowanych danym terminem, pierwszeństwo mają zawsze osoby, które jako pierwsze wpłaciły zaliczkę. Zaliczka rezerwuje miejsce w grupie do pierwszych zajęć. Jest ona częścią opłaty za kurs, a więc do pierwszych zajęć słuchacz powinien dopłacić do całości bądź do pierwszej raty. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji słuchacza, przed podpisaniem umowy, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem uruchamiania grupy lub w przypadku nie utworzenia się danej grupy.

Zapis ma poziom początkujący („od zera”)

Grupy początkujące rozpoczynają naukę 3 razy w roku: w połowie września, na początku lutego oraz w okresie wakacji letnich tj. w lipcu i sierpniu. W przypadku grup od podstaw proponujemy zawsze słuchaczom ustalone terminy zajęć. Pełny ich wykaz można znaleźć na miesiąc przed startem kursów, na naszej stronie, w rubryce INFORMACJE. Aby zapisać się na kurs na poziomie początkującym („od zera”) nie trzeba wypełniać testu diagnostycznego. Wystarczy samo zgłoszenie. Po wybraniu dogodnego terminu zajęć słuchacz powinien zarezerwować sobie miejsce w danej grupie wpłacając ZALICZKĘ. Pozostałą część opłaty słuchacz uiszcza przed rozpoczęciem zajęć, na spotkaniu organizacyjnym grupy albo wcześniej w biurze szkoły lub poprzez wpłatę na konto.

Poziomy powyżej początkującego

Konieczne jest wypełnienie testu diagnostycznego oraz rozmowa z lektorem. Test można wypełnić w biurze Małej Akademii oraz w domu przez Internet (wersja online). Uczciwe i samodzielne jego wypełnienie jest niezmiernie istotne do właściwego określenia poziomu zaawansowania i doboru grupy. Słuchacz nie powinien rezygnować z wypełniania testu nawet, jeśli miał zaledwie niewielki lub bardzo odległy w czasie kontakt z językiem. Wypełniony test można przesłać na info@MalaAkademia.glogow.pl lub osobiście przynieść do biura. Nasze doświadczenia wykazują, że test pisemny nie wystarcza by w pełni określić poziom zaawansowania i tym samym dobrać odpowiednią grupę. Dlatego zapraszamy do biura na uzupełniającą rozmowę z lektorem. Aby uniknąć czekania najlepiej umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Po tej rozmowie, znając już precyzyjnie poziom, możemy przedstawić słuchaczowi terminy zajęć. Po wybraniu dogodnego terminu słuchacz powinien zarezerwować sobie miejsce w danej grupie wpłacając zaliczkę. Pozostałą część opłaty słuchacz uiszcza przed rozpoczęciem zajęć na spotkaniu organizacyjnym grupy albo wcześniej w biurze szkoły lub przelewem na konto. Test diagnostyczny, rozmowa z lektorem oraz opracowanie wyników i przydział do odpowiedniej grupy są bezpłatne.

Zapisałem/am się – i  co dalej?

Po dokonaniu zapisu i wpłacie zaliczki należy czekać na odpowiedź z Małej Akademii. Kiedy tylko zbierze się dana grupa, osoby do niej zapisane zostaną telefonicznie zaproszone na spotkanie organizacyjne (czas trwania: ok. 30 min.). Na tym spotkaniu słuchacze poznają się nawzajem, ustalają wszelkie niezbędne szczegóły dotyczące kursu, otrzymują kalendarz zajęć, a także podpisują umowy i dokonują wpłat lub przedstawiają dowód wcześniej wniesionej opłaty. Po spotkaniu organizacyjnym i dokonaniu wpłat zaczyna się kurs.

Co się dzieje jeśli zabraknie chętnych na daną grupę?

Jeżeli na końcu okresu rekrutacji okaże się, że w danym miejscu lub terminie nie zebrała się odpowiednia ilość osób (8 osób), słuchacz otrzymuje do rozpatrzenia możliwe w danej sytuacji warianty. Może to być np. nauka w mniejszej grupie po nieco wyższej cenie, nauka w grupie standardowej, ale przy innej lokalizacji zajęć, innym terminie lub w innym trybie. Ostateczna decyzja o skorzystaniu z któregoś z tych wariantów lub rezygnacji należy do słuchacza. W przypadku, gdy słuchacz zrezygnuje ze względu na nie utworzenie się danej grupy, wpłacona wcześniej zaliczka zostaje w całości zwrócona.

Jeśli z formularzem zapisu występują jakiekolwiek problemy – prosimy o przesłanie wybranych opcji zapisu wraz ze swoimi danymi na adres info@MalaAkademia.glogow.pl -> skontaktujemy się jak najprędzej!

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!