Gratis i Apoftegmata

O przebóg, jużci i dziesięcin księdzom świeckim, plebanom, kanonikom z tych majętności nie chcą dawać, powiadają, że są exempti.
Wszak acta świadczą — ale od rzeczy nie ustępujmy. Już WM. rozumiesz, żem sobie z palca nie wyssał tego czwartego votum; pokazałem je WM. u ks.
Skargi, pokazałem i to, że na te swoje szkoły mają fundacye i nie darmo uczą. Jeszcze, abyś WM.
miał pewny a nieomylny dowód, że to czwarte ich votum jest forma essentialis jezuitska, uważaj WM. te słowa ks.
Skargi tamże; gdy już o tych fundacyach napisał, zaraz przydaje te słowa — proszę, pilnie WM.
słuchaj —: „Aczkolwiek główne i nawyższe przedsięwzięcia zakonu tego są domy profesów, w których bez żadnej fundacyej i nadania kapłani zbawieniu ludzkiemu w ubóstwie i
ślubach swoich służą a dochodów wiecznych wszyscy profesy mieć nie mogą".
Z. Co to jest za słowo dochody wieczne? Czy to bona immobilia, jako je w prawie mianują?
P.
Nie wiemci, jakoby o tym sądzić. Dochodowi wiecznemu opponitur dochód niewieczny, to jest, doczesny.
Na przykład, gdy owo kto funduje za duszę
swoje jaki widerkauf, suma ta już nie ginie i dochód wieczny jest, aby zań zawsze pamiątka za duszę była odprawowana; jezuici zaś, by
nawięcej wzięli: tysiąc, dziesięć tysięcy, półtora kroć sto tysięcy, mamy przykłady, wszystko to za dochody niewieczne mają, bo się nie chcą obligować ninacz, ale to wszystko
obracają na swoje pożytki według tego, jako generał rozkaże. A gdy już obrócą podług woli swojej, już pamiątka tego dochodu ginie. Usłyszysz WM.
w bractwach, jako owo wyliczają dobrodziejów swoich; wspomnią takiego, który dał sto, wspomnią i tego, który dał dwie grzywnie, wspomnią i chłopka, który dał krówkę etc.
Gdyby chcieli jezuici sprawiedliwie wspominać wszystkich swoich dobrodziejów, których do tego czasu od przyszcia swego do Polski mieli, wielki by tego był rejestr.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: