Gratis i Apoftegmata

Ale dla tego nie wspominają, że to sobie poczytają za dochody niewieczne; wszystko to są transitoria.
Z. Proszę, czy w tym nie jest jaka subtelność: powiadasz mi WM.
, że profesy nie mają żadnych majętności.
P. Nie jać to powiadam, powiada to ks. Skarga, nawet i pisze.
Z. Dobrze i tak.
Wszak profesy są starszy i jakoby ojcowie tych młodszych, którzy są w nowicyatach i w kollegiach.
P. Tak ja rozumiem. Stąd baczymy, że profesy wszystkiemi kierują.
Z.
Jakoż to ma być: synowie mają, ojcowie nie mają? A jeśli się ci synowie dysponują do tego, aby profesami byli i w ubóstwie żyli, jakoż się w dostatkach mają nauczyć ubóstwa ?
Ciężkieć to jest przeszcie a contrario ad contrarium.
P. Dobrze to WM. uważasz i będziem z sobą o tym więcej jeszcze mówić; teraz już przy propozycyej stojmy.
Dosyć mnie na tym, żem to WM.
jaśnie i dowodnie pokazał, iż nie wszyscy są prawdziwie jezuitami, choć po jezuitsku chodzą, dla tej formam essentialem, której jeszcze nie mają, że ich nie wypalono, nie
wydystylowano, nie wypróbowano na quintam essentiam jezuicką.
Z. A gdy się nie uda, choć do zakonu już wstąpi, co z nim czynią?
Przyjmują ich ustawicznie; cóż im po nich tak wiele?
P. Nihil frustra.
Tymić to trzeba prowincye osadzać; z tych potym plebani, fararze, kanonicy; przez tych potym będą wyciskać biskupy, opaty, przez tych potym kapituły i opactwa będą osiadać.
Dla tej przyczyny, póki czwartego votum nie uczynią, wolno im wyniść z zakonu zawżdy, gdy się im podoba.
Więc których widzą sobie przychylnych, to ich promowują na sekretarye, na opactwa, kanonie, prelatury, puszczając ich, że nie profesy. Czemu zakonnicy tylko do roku dają próby?
By też był nazacniejszy, już go po próbie nie wypuszczą; jeśli nie chce, trwać musi; carceres na to, już ad alium statum nie pomyślaj.
By był nagodniejszy, siedź w zakonie; by najgorszy siedź w carceres, pokutuj. A oni co?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: