Gratis i Apoftegmata

, że się na ten czas szkoły jezuitskie naprzód zjawiły.
Z. Onaż to rozmowa, co ją potym opisał Kochanowski i nazwał Wróżkami?
P. Ona jest własna, com ją z WM.
czynił przy nim. Jeśli WM. Pan Bóg da dłużej żyć, obaczysz WM., jako się to wyjawi dalej, abo też WM.
synowie obaczą, gdyż na wielką się odmianę zanosi przez te szkoły jezuitskie.
Z. I sam to widzę. Ale proszę, pokazałeś mi to WM..
z ks.
Skargi, że ich powinność zakonna jest uczyć; cóż na to akademicy mówią?
P.
Ja nie wiem, bom się z nimi dawno widział: ale jeśli tym argumentem idą jezuici, nie rozumiem, co się w tym zamyka.
Czyli dla tego, aby lud wszytek i serca ich, także afekty w rękach swych mieli?
Czyli dla tego, aby z miłości chrześcijańskiej ludziom nieumiejętnym służyli i drogę do zbawienia pokazowali?
Jeśli pierwszą intencyą idą, mądra to jest polityka; aleć dawni apostołowie swojęnawracanie zaczynali od tego: „Poenitentiam agite" nie od owej reguły: „Quae maribus solum
tribuuntur". Jeśli zapomnieli, abo się tego nie doczytali, łatwie im to Silenus pokaże, tylko go niech cierpliwie czytają.
Jeśli zaś wtórą intencyą przedsięwzięli, chwalę ją, ale naprzód pytam: gdy słońce w południe świeci, na co się przyda zapalać świeczkę na jasnym placu?
Druga, pytam: czemu tam nie idą, gdzie je ich święty fundator obowięzuje, aby bez wszelakiej prowizyej szli do tych krajów, które Boga nie znają, rozsiewać prawdę i nauczać
Ewangeliej ? Aza okazyej w Moskwie, w Tatarach niemasz?
Że chcą uczyć w Krakowie, pochodzi im to abo z tego, że o akademikach źle rozumieją, poczytając ich za nieuki, za takie, którzy swojej powinności nie dosyć czynią, abo też z
tego (acz się to spólnie w jednej głowie zmieścić może), że o sobie takie rozumienie mają, iż nad nich niemasz ani uczeńszych, ani nabożniejszych, ani ludziom i kościołowi
Bożemu pożyteczniejszych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: