Gratis i Apoftegmata

Król Jagieło w przywileju tak mówi: „Zaprawdę dla tegośmy z boskiego zrządzenia państwo ludzi rozmaitych i prowincyj różnych przyjęli i na Królestwo Polskie koronowani,
abyśmy toż królestwo uczonymi ludźmi ozdobili i aby naukami ich nieumiejętność wypędziwszy, królestwo to nasze za żywota szczęśliwego panowania naszego, z innemi krainami
mogliśmy porównać, nic nie wątpiąc, iż ta sprawa poddanym naszym pożytek przyniesie, a zwłaszcza w mieście naszym, w Krakowie, w którym chcemy Studium we wszelakich naukach, jako
mianowicie w teologiej, in iure canonico, w fizyce, w prawiech i w inych naukach wszytkich wyzwolonych, i za przystojną się nam rzecz zdało kollegium mianować, obrać, postanowić,
zasadzić, ordynować i erygować; już tym listem teraźniejszym zasadzamy, postanawiamy na wieczne czasy". Uważ tu WM. pilnie każde słowo. Go to jest „[z] zrządzenia boskiego?
" Król Kazimierz zamyślał przed kilkadziesiąt lat o Akademiej i już ją założył i otrzymał u ojca świętego Urbana piątego; masz WM. o tym u Kromera lib. 12, czytaj WM.
: „Anno sequenti, qui fuit 1361, Casimirus rex missis Avinionem ad Urbanum (quintum) pontificem maximum, Innocentii successorem, oratoribus impetravit, ut in Russia cathedra
metropolitica, Cracoviae vero sive adeo Casimiriae nova Academia institueretur, id quod Carolus imperator et rex Boemorum Pragae iam fecerat.
Atque illud quidem perfectum est eodem anno primusque archiepiscopus Leopoliensis fuit Cristinus, homo equestris ordinis, quanquam non memoratur, cuius gentis fuerit, a Gnesnensi
archiepiscopo praesente rege consecratus.
Academiae vero coeptum opus magna parte aedinciorum consequentibus annis magno sumptu excitata, ad finem tamen tunc perductum non est Casimiri morte intermissum". Terazże WM.
słuchaj, jako to „[z] zrządzenia boskiego": „Invidere ipsi (to jest Kazimierzowi) fortassis fata hanc gloriam, ut integra solidaque Wladislao Iagelloni maneret".
Z.
Na cóż to przydaje „fortassis" ?
P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: