Gratis i Apoftegmata

" Czy to nie Rzeczypospolitej? Aza poddani majestatu królewskiego tylko w Krakowie? Aza nie są po wszytkiej Koronie? Czy nie idzie za tym, że to Akademia koronna?
Z.
Nie wiedziałem ja, com miał w tych statutach. Boże wam daj zdrowie, ks. plebanie.
P.
Jużci mi też gardło uschło, a piwo to dobre, ma substancyą w sobie: napiję się, abym dalej lepiej mówił; do tego mi też więc i w wielki piątek przychodzi, gdy kilka godzin
każę. Podźże jeszcze WM. do tego, uważ, jako się długo ta fundacya wlokła po śmierci Kazimierzowej.
Jadwiga królowa szła za króla Jagieła, miała na dobrej pamięci fundacya Akademiej, uczynioną przez Kazimierza, dziada swojego, i umierając potym, klejnoty swoje oddała na
skończenie fundacyej. Owo Kromer pisze lib.
XV: „Moriens vero Hedvigis, quicquid habuit reliquum in suppellectili, partim egenis dilargiendum, partim ad excitandam Cracoviae et consumandam Academiam, quam Casimirus Magnus
Casimiriae inchoaverat, legavit, nuncupatis executoribus ultimae voluntatis suae Petro episcopo et Ioanne Tencinio, castellano Cracoviensi".
I tak już za testamentem skończenie Akademiej przyszło, jakoby do Rzeczypospolitej przez króla i przez dwu zacnych senatorów koronnych. Słuchaj WM. Kromera lib.
XVI: „Per haec ferme tempora Academia Cracoviensis ex testamento Hedvigis reginae (toć już musieli egzekutorowie przy tym być) et cumulatiore liberalitate regis condita est, duae
domus sive collegia excitata, alterum philosophis et theologis in platea, quae Iudaeorum tunc fuit, nunc divae Annae nomine nuncupatur, alterum iureconsultis et medicis, qua ex urbe ad
arcem itur, tametsi medici cum philosophis sese coniunxere.
Accitique magistri et doctores omnis generis e Pragensi Academia censusąue bis in perpetuum attributi a rege e salinis et telonio et adiuncta omnia sacerdotia apud divi Horiani, praeter
praeposituram, ut vocant.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: