Gratis i Apoftegmata

Ziściłoć się to, co Krzyżakom Jadwiga królowa obiecała; czy się
i klątwa Jagieła króla nie ziści na tych, którzy na prawa Akademiej, perły z klejnotów Jadwigi królowej
pozostałej, studnice nauk uczciwych, pracą Jagieła króla na pożytek Korony Polskiej wykopanej, gwałtownie następują? Obaczysz WM.
Pocznijmy jeno sobie wątlić i łamać prawa: quod sequitur, specta.
Z.
Tak i ja sam rozumiem, że potrzeba upatrować pilnie każdemu ojczyznę miłującemu, coby nastąpiło za nawątleniem Akademiej.
P. I pilnie.
Z.
Proszę, czy kiedy zażyła Akademia swoich praw i przywilejów naprzeciwko innym szkołom?
P. Dla Boga, jakoż WMci to wiadomo nie jest? Czytałeś WM. kiedy krojnikę Miechowicinę?
Z.
Nie mogę jej dostać, trudno o nię.
P. Niechże moję z plebaniej przyniosą; jest tam w spiżarniej, da ją Matyas, a tym czasem spełnię do WM.
Z. Panie Boże, wam daj zdrowie, ks.
plebanie.
P. Dziękuję WM. za ów bigos jezuitski, wierę się po nim to dobre piwo dobrze pije.
Z. A to WM. widzisz, że są dobrzy gospodarze jezuici.
P. Któż o tym wątpi?
Abo mało sposobów do nabywania mają, to przez spowiedź, to przez testamenta, to przez szlacheckie dzieci do ich zakonu wstępujące, to przez majętności, których tak wiele mają po
Koronie? Zbierz je WM. w kupę, będzie niemałe księstwo.
Nie wątpię ja, że się od nich niejeden gospodarstwa uczy; ale od zakonników wiary, pokory, ubóstwa i inszych cnot chrześcijańskich uczyć się potrzeba.
Ale owo już jest Miechowita; słuchajże WM., lib. 4 cap.
85 co pisze: „Eodem anno (to jest 1505) in aestate cives Wratislavienses instigatione Haunoldi capitanei et Gregorii, notarii Wratislaviensis, animati, gymnasium generale omnium bonarum
disciplinarum, quod Universitas Wratislaviensis diceretur [38], erigere conati sunt.
Et super hoc Wladislai, regis Hungariae et Bohemiae, consensum, auxilia, literas erectionis, iuris patronatus omnium praebendarum ecclesiae collegiatae S.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: