Gratis i Apoftegmata

Crucis de collatione regia donationem et literarum promotorialium tam regis, quam reginae Hungariae ac episcopi Wratislaviensis, ad Iulium papam secundum expeditionem obtinuerunt et multo
aere Budae in cancellaria regis solverunt. Quibuscum literis et promotionibus tria millia aureorum Romam pro expediendis bullis papae et confirmatione destinarunt.
Universitas autem Cracoviensis evigilans ad Sedem apostolicam dominica post Omnium Sanctorum, quae fuit secunda Novembris, literas Alexandri, regis Poloniae, cassatorias et rationes
confutatorias per doctores conceptas misit, quibus Iulius papa secundus acąuiescens, erectionem Universitatis Wratislaviensis inhibuit.
Et quum putarent homines dormire, post duos annos Wratislavienses iterum apud Sedem apostolicam enixius ac occulte pro Universitatis erectione laborare coeperunt.
Sed eadem, qua prius, difficultate perculsi, deciderunt atque repulsam passi sunt". To już WM.
masz, jako się mocno już temu lat sto i dwadzieścia oparła Akademia krakowska Wrocławianom. Za naszych zaś czasów niedawno świętej pamięci ks.
Tylicki, biskup krakowski, kanclerz tejże Akademiej, statecznie i na sejmie, i u Pawła piątego, najwyższego pasterza kościoła Bożego, zabiegł zamysłom jezuitskim, którzy chcieli
Akademią poznańską otrzymać także occulte, jako tu Miechowita o Wrocławianach pisze.
Z. Toć takim sposobem wielki wzgląd Stolica papieska miała na Akademię krakowską.
P.
Co WM. rozumiesz, jako nie miała mieć [...].
Uważże WM., jako Sbigneus Olesznicki nie chciał widzieć rozerwania biskupstwa; co WM.
rozumiesz, coby był mówił, gdyby się za niego wszczynało szkół rozerwanie i nawątlanie praw Akademiej, a zwłaszcza tuż pod bokiem w Krakowie [...] Co WM.
rozumiesz, jakoby się był oponował, jakoby usilnie za Akademią do Ojca świętego pisał? Pewnie go szczerze naśladował świętej pamięci ks. Tylicki. A jeszcze WM.
wiedz, że tenże Sbigneus Olesznicki kochał się w naukach, także i w Akademiej. Owo WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przgerywanie taśm szpulowych

Menu:

Reklama: