Gratis i Apoftegmata


Wszak już niektóre praecesserunt exempla , którymi pokazali umysł swój naprzeciwko zacnym arcybiskupom i biskupom. Pomknie się wyżej, jako zdaleka upatruję, ta śmiałość.
Nie barzo dawno, to jest 1620 wydał jeden zakonnik ich nauki w Kaliszu kazanie o świętym Ignacym łacińskim językiem. Tytuł dano Iosephus Patriarcha.
Nie oni pisali, jako tytuł pokazuje, ale w tej drukamiej, o której oni zawiadują, bito. Patrz WM., co tam pisze. Ja trzymam dobrze o świątobliwości ś.
Ignacego, ale jednak requiro iudicium, ba, i zgoła ingenium w tej komparacyej. Mówi tak: „Apostolis quoque iunctus B.
Ignatius maiori laude coronandus videtur, tum quia non vilia retia, sed amplissima palatia et splendidissima vestimentorum ornamenta, tum quia non viva, sed interna voce a Domino vocatus
omnia derelinquere et contemnere non distulit". Mój miły święty Pietrze, przyszłoć już teraz szwankować na onej twojej ochocie.
Rzekł ci Zbawiciel: Sequere me; zaraz opuściłeś sieci, odbieżałeś czołniku i tak zostałeś uczniem Mistrza wielkiego, a przecie nie zdasz się być maiori laude coronandus.
Trudno się tobie było wychwalać pysznemi pałacami, od złotogłowiu, od jedwabiu kabatami. Ale mówi: non viva, sed interna voce. Dobrze i tak.
Jednak święty doktor jeden sobie życzył widzieć Christum in corpore, Paulum praedicantem, Romam in flore.
Ale by nic nie było, tylko to, co Zbawiciel mówi: „Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam", abo tylko to: „Tibi, Petre, dabo claves regni caelorum.
Pasce oves meas", każdy mądry poniecha takich comparationes czynić. To już owieczka zacniejsza niż pasterz ?
Opuszczali przedtym królowie, monarchowie królestwa, państwa szerokie, a przecię nie ważyli się równać sieci i łódki ś. Piotra z włościami opuszczonemi.
Gdyby to napisał w Rzymie, zda mi się, iżby o nim chciała wiedzieć święta Inkwizycya.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: