Gratis i Apoftegmata


Z. Otworzyłeś mi WM., ks. plebanie, oczy; już teraz ich postępki lepiej baczę.
P. Dopieroć to początek; słuchaj jeno WM. dalej, do czego to przywiodę, a przyznasz mi WM.
, że tak, a nie inaczej.
Z. Aboś WM. u nich kiedy w zakonie mieszkał, żeś WM. tych rzeczy jezuitskich świadom?
P. Nie mieszkałem, ale jako mię WM.
widzisz, mam lat siedemdziesiąt i pięć, jako jeno ich pamiętać mogę, upatrowałem ich obyczaje i tu w Polszcze i w Wielkim Księstwie Litewskim; więc gdy kto ma eksperyencyą przez
lat czterdzieści abo pięćdziesiąt, gdy eksperyencyą pierwszego, wtórego roku etc.
porówna eksperyencyą dziesiątego, jedenastego i tak per consequens, siła rzeczy może zrozumieć i drugich nauczyć, czego nie mogą przez słabość rozsądku obaczyć.
Z.
Proszę, powiadaj WM. dalej.
P. Pokazałem WM. jeden a wielki pożytek, który jezuici mają z uczenia dziatek.
Drugi zaś ten jest, że nie dla nas świeckich (policzę się też w ten poczet), ale dla samych siebie dzieci tak wiele uczą. WM. się gospodarstwem bawisz, dla tegoż stąd ja zacznę.
Mądry gospodarz, gdy ma stado, zna każde źrzebię i rozsądek czyniąc, z rozmaitych znaków zwykł je brakować: to będzie dobre, to leda co; owo zostawi i zażywa na swą potrzebę,
tego zaś popchnie między ludzi, napiątnowawszy jednak, aby potym, gdy się u kogo trafi wzmianka dobrego konia, on poznał i dał o nim iudicium : „Przyjacielu, taki to koń, dostań
go, abo niechaj".
Także oni wszystkie dzieci, co ich jest w prowincyej, radziby uczyli; jeśli jakie jest dobre ingenium, pilne, solidum, bonae exspectationis, successionis, spei, ratunku od powinnych,
zacnych, aby je do siebie zaciągnęli na rozkrzewienie i pożytek zakonu swego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: