Gratis i Apoftegmata

plebanie, i z owych pensyj, które biskupi Akademiej dawają, że za wielkim prawem siedzi Akademia.
P. Słuchaj jeno WM. dalej.
Francuscy królowie Akademią paryską nazywają filiam primogenitam i tak na listach napisy czynią, ad Universitatem Parisiensem pisząc.
Chciał mieć król Jagieło równą swoję Akademią w prerogatywach Akademiej paryskiej, pozwolili na to najwyższy pasterze Kościoła Bożego.
Z. Już i ja to wiem.
Owo mówi Jagieło król: „Widziemy to na oko i doświadczyliśmy tego dobrze, jako Paryż za zgromadzeniem i przyzwaniem ludzi uczonych i mądrych wszytkę Francyą zdobi, Padwa, także
i Bononia wszytkę włoską ziemię sławną czyni" et reliqua. Nawet i papież Bonifacius tychże wolności, których Sorbona ma, pozwala facultati theologicae; jest to w statutach.
P.
Dobrze to WM.
uważasz; ale i to aza nie wielka prerogatywa: „Na koniec statuta od doktorów i mistrzów przerzeczonego krakowskiego kollegium postanowione, które się tu nie mogą włożyć, chcemy
dla Studium ich mieć za konfirmowane ?" Wielki to punkt i taki, na którym wiele Akademiej a zgoła i Rzeczypospolitej należy.
Gdy co jezuici postanowią, nie od Rzeczypospolitej konfirmacyej, ale od generała swego potrzebują, któremu per omnia in omnibus posłuszeństwo ślubują i w którym Christum velut
praesentem agnoscunt. Chwalę ja to, ale to, co oni swemu generałowi, ja Ojcu świętemu, namiestnikowi Pana Chrystusowemu na stolicy Piotra świętego, przypisuję i oddaję. I tak WM.
widzisz, że statuta Akademiej dla Studium nie lekce sobie ważyć potrzeba.
A między inemi jest jeden, ut unus sit rector per totam Cracoviam et Casimiriam, który dla studium uczyniony jest conformis przywilejowi Jagieła króla, jako się to już jaśnie
pokazało. Oni zaś to mają w swych kollegiach, że i lektorów swoich authoritate generalis stanowią. Owo naprzód w ich regułach provinciali praescriptas WM. masz: P. 4 c.
12 et 13 et c.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: