Gratis i Apoftegmata

Per me reges regnant, Bóg mówi, a Pismo ś. na inszym miejscu: Omnis potestas a Deo.
Domyślajcie się, czego się im chce; już to pokazali w swoich politykach, gdzie królów wielkich ladajako szacują. Subtelności to są nowe.
Wszak też oni Bogu w swoim przywileju, to jest regule, ślubili iść między pogany wiary nauczać, a nie idą, choć tu blisko do Tatar.
Nie trzeba się tu przez morze przewozić, z mniejszą pracą stanie wyprawa i ekspedycya. Dusz ludzkich tam siła ginie w błędach bisurmańskich. Katechizmu tam nie słychać.
Z.
Toby słuszna, gdyż ich reguła do tego obowięzuje, a zajechaliby tam na lada bachmacie; ale (proszę) skądże im to przyszło, że się teraz zakonnemi ludźmi będąc zowią szlachtą
i szlacheckiemi wolnościami szczycą? Słyszałem ja siła kazania ich nie w tę notę.
P. Jam też słyszał jednego jezuitę mówiąc: Sapiens pro tempore mutat mores.
Z.
To sapiens , ale nie religiosus.
P. Tak ci by miało być, jednak teraz świat subtelny.
Prawda to jest, że mają stanu szlacheckiego ludzi między sobą wiele, liczą ich tysiąc i siedemset w Polszcze i w księstwach do Korony należących. Jeśli ich tak wiele, co WM.
rozumiesz, jakie tam dostatki?
Niedawno jeden zapisał zakonowi swemu w grodzie 40 tysięcy, a bratu swemu rodzonemu tylko 20 tysięcy.
Jeśli tak wiele każdy z nich wniosł, toć od tego tysiąca i siedmiset zbiorą więcej, niż sześćdziesiąt milionów? Ale rzeką, że nie wszyscy tak wiele wnoszą.
Może to być, ale zaś drudzy tłustszy nagradzają; wszak niedawno jeden zapisał im majętności do dwukroć sto tysięcy, a w klejnotach, we złocie i we srzebrze do sta tysięcy.
Dobrażby to abo powinnym abo na fary, na plebanie i polepszenie starych fundacyj.
A co to oni kolor czynią, że są szlachtą, ja im pozwalam tego, że są, ale obawiam się, aby pod tą pokrywką nie było co skrytego.
Czytaj WM.
polityka ich Scribaniusa, jako uczy swego Principem politico-christianum. Musisz mi WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    Szamba betonowe Suchedniów
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: