Gratis i Apoftegmata

O każdej namniejszej rzeczy ich generał musi być informowany; ale owo na końcu aprobacyj kilka, czytaj ich WM.
Z. Ktoś tam do dworu kołace.
P. Pojźrzę ja oknem.
Jezuici dwaj jadą, a miałem jeszcze WM. więcej pokazać.
Z. Jezuici? Co WM. żartujesz.
P. Nie żartuję.
Z. Dalibóg, prawda. Dla Boga, schować statut i te krojniki i tę politykę.
P. Abo się WM. obawiasz?
Z. A jakoż; dla dziatek, aby im nie przeszkadzali.
P. Aza WM.
nie pamiętasz, co w piśmie napisano: puer fui et iam senui nunquam vidi iustum derelictutn et semen eius quaerens panem. Wiedzą oni na mię, że ja Akademiej bronię i obaczysz WM.
, jako ich przywitam.
Z. Wynidę ja przeciwko nim. — Witam WM., Mciwi księża, Ojcowie namilszy. Chwała P. Bogu, że WM. w dobrym zdrowiu widzę, proszę do izby, mam też sam ks.
plebana swego.
J. A nasz to przeciwnik. Chwała P. Jezusowi, że w tak jasnej cerze WM. widzę. Niech będzie P. Bóg pochwalony! A Jej Mć jako się ma?
Z. Z łaski bożej zdrowa dobrze.
J. Chwała Bogu. A dziatki?
Z. Nie nagorzej.
J. Chwała P. Jezusowi.
Z. Podźmyż do izby. Owo do WM. ks. pleban stary idzie.
P. Salutem ex inimicis nostris.
J.
Et de manu eorum, qui oderunt nos.
P. Wierę przecie WM. chcecie cokolwiek de manu.
J. O przebóg, toś WM. osobliwy; a myśmy tu do WMci przyjachali pomoc WM.
prace, katechizmu ucząc, kazanie odprawując.
P. A cóż po tym? Ja na swoich kazaniach nic inszego nie uczę swoich parafianów, tylko katechizmu.
Nie trzebać tu subtelnych kwestyj dla ludzi, ani de gratia, ani de praedestinatione; dosyć im ewangelią przełożyć, przykłady jakie do zbudowania powiedzieć, a ja sam temu z łaski
bożej dosyć uczynię. Schowajcie WM. swoj katechizm dla Rusi, dla Tatarów; mamyć my w konstytucyach synodalnych od Jego Mci ks. biskupa naszego już dobrze spisany katechizm.
Niechaj się tego nauczą moje owieczki, dosyć będą miały.
J. Znać akademika, nie łaskaw na nas.
P. Łaskaw ja na wszytkich, którzy między WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Suchedniów
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    http://keighley.pl

Menu:

Reklama: