Gratis i Apoftegmata

ze mną kiedy ad librum conclusionum Universitatis, a tam tego roku, ba, zgoła żadnego nie znajdziesz WM. nic takiego, co to jezuici udają.
A jeśli to już na ten czas otrzymali u akademików, czemuż zaraz possessionem nie wzięli? Jużci to praescriptio czterdzieści lat i kilka.
Z.
Podobno, że szkół byli jeszcze nie zbudowali.
P. O, nie to; uczyliby oni w lada izbie, w lada browarze abo piekarniej, tylko aby swoje prawo ugruntowane mieli.
Gdzie oni nogę wstawią, trudno ich stamtąd wysadzić. Wszak jezuita Scribanius chwali: „semel occupata aeternum possidere".
Dla tego oni na ten czas nie zaczynali szkół, że to skrypt był fałszywy, zmyślony; jeszcze żyli ci, których to podpisy pokazują, pokazałaby się była zaraz ich praktyka.
Czekali tak wiele lat, aż ci wymarli. Młodzi akademicy potym nastąpili, którzy pamięcią tamtych lat dawnych nie zasięgają, i tak dopiero tę kartę wszędzie pokazują.
Ale mały to fortel; niech jako świątobliwi ludzie na świadectwo wskrzeszą tamtych kollegiatów, których tu na karcie podpisy ukazują, a teraźniejszy akademicy będą z nimi z
strony tego zezwolenia i o zwyczajach akademickich mówić.
Z. Wątpię, aby oni to mogli sprawić, tylko ś. Stanisław tego dokazał. Więc co WM.
mówisz, że teraźniejszy akademicy nie zasięgają tej sprawy pamięcią, wżdyż WM. jeszcze żyw, a byłeś WM. na ten czas w Krakowie; rozumiem, że i drudzy są do tego czasu.
P.
Byłem; jużem w ten czas publice czytał, a o tym nie wiem i żaden akademik nie wie, niemasz też tam mojego podpisu, a nawet i w księgach akademickich Conclusionum żadnej o tym noty
niemasz.
Kilka miesięcy temu jest, jako jezuici prosili jednego zacnego senatora, aby na ich szkoły dał im na piśmie zezwolenie, obiecując to kapłańskim i zakonnym słowem, że tego pisma
nie mieli pokazować, aż po jego śmierci. Nie chciał na to zezwolić, i słuszna, bo każdemu sławę dobrą i po śmierci mieć potrzeba. A wiedz WM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    przgerywanie taśm szpulowych

Menu:

Reklama: