Gratis i Apoftegmata

A jeszcze przy tej dysertacyej, którą nie kto iny, ale Orzechowski Górskiemu posłał, uważ WM.
słowa Górskiego: Neque minas illas metuimus, contra nos ab Herbesto multa volumina scribi.
Videbimus, cum prodibunt, ac ista Herbesti fugitiva scripta excutiemus, neque diutius falso honore ut gaudeat, curabimus ac ut voluptatem, si quam contra nos scribendo perceperit, nostra
contra legendo amittat, operam dabimus.
Z. Wejcież na co to rzekł fugitiva scripta.
P. A to WM. masz, a godna to rzecz uważenia. Ale wejźrzy jeno WM.
w tę książkę, którą pisał tenże Górski przeciwko Franckenowi.
Chwalić wprawdzie zakon jezuitski (i ja go nie ganię), gdy się według reguły swojej sprawuje, a osobliwie quartum votum, to jest czwarty ślub zachowując, który nie na karcie, w
której więc przed ołtarzem czytają, ale na sercu i sumieniu swoim powinni mieć napisany, gdyż jest pożyteczny kościołowi bożemu, jednak tenże Górski chwaląc, nazwał go
przedsię ergastulum, Mówi sam tak: „Ecce Antichristus novus, Christianus Francken (e ludo illo caelesti et pietatis verae palaestrd, Societatis Iesu hominum, tanquam ergastulo aliquo
elapsus) Germanias, Galliasque percurrit, locum, in quo venenum, quod clam in schola pietatis coxisset, divenderet sanasque mentes inficeret, quaerens.
Sed cum nusąquam tuto consistere posset, omnes enim doctrinam suam impiam abominantur, in Polonia omnia omnibus licere recordatus, relictis illis, in quibus vagabatur, terris, nostris
hominibus se immiscuit" etc.
Z. Proszę, dawno ta książka drukowana?
P.
Właśnie roku 1585, a posłał ją był 1584 do Kolna, jako znać z przemowy do króla Stefana i listy prywatne to pokażą.
Z. A oni pokazują pismo jeszcze roku 158.
Ale, proszę, co to jest ergastulum?
P. Patrz WM. w Kalepinie; opisuje je sam tak: Taberna vel officina, ubi lapides metallave fodiuntur, vel aliud quidpiam operis a vinctis servis fit.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Suchedniów

Menu:

Reklama: