Gratis i Apoftegmata

I na tę egzekracyą pomniąc, ochoty sobie więtszej dodają do bronienia Akademiej, póki ich niebożętów stawać będzie.
Ja mam trochę grzywien; aby kłopotu po śmierci mojej nie miały, zawiozę je im za żywota, aby mieli na prawo i dodam, co będę mógł, rady.
Będę ich napominał jako stary, aby matki swojej złą namową i niebacznym zezwoleniem nie zabijali.
Wielką to rzeczą Bóg zawiązał: Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram.
Z. Proszę, czemu Akademią WM. nazywają swoją matką?
P.
Że nas wychowała w naukach uczciwych szczerze, życzliwie, afektem macierzyńskim, który przed dziatkami nic nie kryje, czego sobie matka życzy, co ma, życzy tego i udziela dziatkom
swoim; a żebyś to WM. zrozumiał, powiem WM. porównanie Akademiej krakowskiej z kollegiami jezuitskiemi.
Mają jezuici kollegia w Wilnie, w Ołomuńcu, promowują też swych bakałarzów, mistrzów . Ale patrz WM., że choć ich promowują, żadnemu z nich katedry nie dadzą; nie obaczysz WM.
na katedrze ucząc, tylko jezuity, jeśli kto chce u nich na katedrze uczyć, musi zaraz jezuitą być. Właśnie te szkoły są jako macocha, która sobie wszytko, a pasierbom nic.
Akademia zaś krakowska, jako matka, każdemu, którego jedno promowuje, zaraz daje wolność do katedry i obliguje go przysięgą, aby się jeszcze dalej ćwiczył, jakoby mu tak rzekła:
„Jeszczeć siła nie dostaje. Mądrość jest skarb nieprzebrany, ale jednak ucz się, ćwicz się, ucząc drugich, czytając drugim". Qui alios docet, se ipsum docet.
Zostanie bakałarzem: pódź na katedrę, czytaj w kanikułę, czytaj przez post, dysputuj według porządku.
Zostanie zaś mistrzem, czytaj, dysputuj; jeśliś niedbały, cierp według leges. I tak WM.
wiedz, że przedtym zacne panięta nie wstydziły się zostawać i bakałarzami i mistrzami, za sromotę sobie poczytując nie uczyć się w Akademiej koronnej i nie mieć honores
academicos.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: