Gratis i Apoftegmata

uważ, że gdy swój zakon zalecają, jakoż i sam przyznać muszę, że jest zalecenia godzien, tedy tak inszych lekce poważają, tak ich udają, aby ich pokazali jako napodlejszemi, nie
tylko privatim, ale i publice kazania o nich czyniąc, komedye strojąc, aby tak ad odium do ludzi księżą świecką, bądź profesorów, bądź studentów przywiedli.
Pomnię na zamku krakowskim w kościele jednego jezuitę każąc o świętej spowiedzi, o której gdy już wiele powiedział, naostatek to przydał: „A gdzieś się spowiadał?
— U księdza świetskiego? — O, wiesz to Bóg, jaka to tam spowiedź". — Słyszało to siła prałatów zacnych.
Więc inszy zakonnicy nie przyjmą do zakonu, aż się naprosi, nullo alio respectu, tylko devotionis, a oni proszą, namawiają, perswadują i tylko z tego zakonu zbawienie ukazują.
Z.
I naukęć swojętak udają, że lepsza być na świecie nie może.
P.
Jam się u nich nie uczył, tylko explorandi gratia przypatrowałem się jeszcze w Poznaniu, gdy mieli dość godnych ludzi, którzy byli z Akademiej Krakowskiej do ich zebrania wstąpili.
Ale proszę, uważ to WM., com ja zrozumiał, równając nową instytucyą do dawnej, w której miałem zacnych nauczycielów z Akademiej.
Przedtym, gdy się dziatki uczyły w szkołach dawnych, liczyli nauki, to naprzód grammatica, potym rhetorica, potym dialectica i dalej, jako dowcip i przyrodzona inklinacya kogo
prowadziła, bo nihil invita Minerva.
Teraz zaś w tych nowych szkołach jednę samę gramatykę rozpłatali na wiele części: tu infima, tu grammatica mniejsza, tu grammatica więtsza, tu syntaxis, tu humanitas etc.
Więc to u prostych i nieuważnych rodziców jest plausibile, gdy usłyszą, że ich syn w pierwszej, w drugiej, w trzeciej, w czwartej, w piątej szkole, a jeszcze owe crepundia
dziecińskie w każdej szkole, że został imperatorem Graecorum abo Romanorum abo praetor, abo otrzymał praemium, wziął obrazek abo co innego — aza tam tego jest mało?
Z czego wszystkiego cieszy się ociec, matka, powinni,.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: