Gratis i Apoftegmata

Miejsce zupełne Wmci czytam: O, si tam oculis Belgarum tuorum, quam cordibus inscribereris et pro quibus orbis thesauros laetus effuudis, amplecti filios posses, aut si liceat, magnus
sponsus nobilem sponsam! Sed haec vota mea et libri huius.
In quo quidquid dictum amori dabis, cuius etiam errata inter beneficia numeranda, cum ad excusationem et laudem satis sit amasse, et quis tam durus, qui non plurima ignoscat amori?
Otóż macie inamorata nowego.
Chwała Bogu, że Chrystus Pan, nawyższa i nieomylna mądrość, będąc Bogiem i mając przed sobą wszytkie tempora przeszłe, niniejsze i przyszłe, jakoby praesentia, obrał sobie
zrazu apostołów do opowiadania ewangeliej, nie jezuitów tego wieku nowego, ale prostych rybaków, którzy szczerze światu sprawy Pana Chrystusowe opowiadali.
Bo gdyby był na ten czas przyszedł ten urząd na jezuity, pewnie by byli odmieniali ewangelią co rok.
Wiesz to Pan Bóg, jako ją tam w Chinie opowiadają, bo jakom słychał, iż Chineńczykowie tego pojąć nie mogą, żeby Bóg był ukrzyżowany i jezuici jakoś tam się im akkomodują.
Z. Czy to podobna, ks. plebanie?
P. O przebóg! Chcesz Wmć powiem Wmci o tym trochę.
Z. Proszę pilnie.
P.
Naprzód tedy Wmć wiedz, że oni nie opowiadają aperte w chineńskim królestwie ukrzyżowanego Chrystusa Pana, ale udają, że chwalą Dominum coeli, specialia wiary naszej nie
opowiadając. Jawnie krucyfiksa tam nie ukazują dlatego, że pobliżu w Japonach złoczyńców krzyżują; przeto Chineńczykowie brzydzą się krucyfiksami.
Jezuici zaś akkomodując się im pokazują tylko abo Salvatora, abo też obraz Najświętszej Panny, acz i w tym barzo odmienni są i głupstwu tam tych pogan dogadzają.
Co Wmć zrozumiesz ex Trigautio, który lib. 2.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: