Gratis i Apoftegmata

De christiana expeditione apud Sinas pisze tak: Dei parentis et pueruli Jesu effigiem in ara collocatam, quotquot ad visendos patres accedebant, sive ii magistratum gererent, sive
literarum gradibus insignes essent, plebs quoque universa, quin ipsi quoque simulacrorum sacrificuli solitis inclinationibus ac genu flexionibus, solum fronte leviter gentis ritu
quatientes, venerabantur sane religiose.
Już to dobrze, jeśli poszli z nabożeństwem; ale to dziwna, że się malowaniu barzo dziwowali, jako tenże pisarz zaraz przydaje: Picturae vero praestaritiam viva lineamenta,
coloresque admirandi nullum finem faciebant. I tego nie ganię.
To dziwna, że dla jakichsi rumorów odmienność swoję jezuici pokazali jawnie, bo gdy im przymawiano, zaraz złożyli z ołtarza obraz Najświętszej Panny, a na to miejsce obraz
Salwatora postawili.
Słowa tegoż pisarza są te: Quamquam non ita multo post sublatae Dei Parentis imagini e primario altari Christi Servatoris effigiem gravibus sane de causis substituere visum est
accomodatius. Primum quidem ne (ut fama iam sparserat) nos mulierem pro numine venerari sibi persuaderent, deinde ut sublime illud incarnati verbi mysterium commodius edocerentur.
Otóż macie tych chameleontów, którzy się co godzina odmieniają, a iż w tych rzeczach niestateczność swoję jawnie pokazują, jako mamy o ich statku w inszych rzeczach trzymać?
Gdy się gorszyli Chineńczykowie, patrząc na obraz Panny Najświętszej i dlatego zgorszenia jezuici postawili inszy Zbawiciela obraz na ołtarzu, to już tym zdejmowaniem rozumienie i
błędy poganów potwierdzili w sercach ich. Czemu raczej ich nie uczyli, aby z błędów pogańskie serca wywiedli?. Cóż to inszego, jedno co Dawid ś.
mówi: [Si] videbas furem, currebas cum eo et cum adulteris portionem tuam ponebas.
Wielka to kradzież, wielkie cudzołóstwo pokrywanie jawnego wyznania wiary prawdziwej przed pogaństwem, a zwłaszcza, że się na to ślubami obowiązali.
Ba, nie wstydząć się to jezuici w tamtych krajach czasem, gdy się okazya poda i w taneczek iść.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://ceska-kamenice.ebetonovejimky.cz
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    http://keighley.pl
    przgerywanie taśm szpulowych
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: