Gratis i Apoftegmata

Pimpithau tamen dixit, neque id sibi videri decens hominis in hoc miserabili statu memoriam conservare.
Czemu ten jezuita nie wyznał zaraz przed tym poganinem Chrystusa Pana za Boga i człowieka? Czemu go tylko człowiekiem mianuje?
Czy nie pamiętał jezuita na słowa Pana Chrystusowe: Qui confitebitur me coram hominibus, confltebor et ego eum coram Patre meo? Ale mówi, że był niegodzien tak wielkiej tajemnice.
Czemu niegodzien? Aza nie był na wyobrażenie boże stworzony? Że się jezuitom przykrzył, dlatego niegodzien? A kędyż owo benedicite persequentibus vos?
Gdzie i owo: Praedicate Evangelium omni creaturae? To Wmć widzisz, jakimi tam oni apostołami są.
A przecię jako tu wykrzykują, jako się chwalą, jako inszych księdzów i zakonników lekce sobie ważą!
Więc o Chinach powiadają, co tam czynią, z jaką tam pracą przez niemały czas, świata prawie połowicę w okrętach obiegając, zachodzą.
A onoby tu z Tatarami przez wiarę prawdziwą pobraciwszy się, łatwiejszy by już do Chiny przystęp mieli, ponieważ są o granicę z Tatarami pod Chanem Wielkim, od których dla
bezpieczeństwa murem się daleko obtoczyli.
Z. Dziwne to rzeczy słyszę od Wmci.
J.
Mciwy panie, nie dziwuj się Wmci, że naszy z pogaństwem tak postępują: jest to mądrego człowieka prudenter sobie postępować w rzeczach, nie narażając się na niebezpieczeństwo.
Z. Politykać to będzie, nie apostolstwo.
P. Pewnie tak.
Nawet suplikacya ich, którą niegdy podali królowi chineńskiemu, aby uprosili miejsce dla pogrzebu, jaśnie pokazuje, jako oni wyznawają Chrystusa Pana przed tym tam pogaństwem.
Więc na obrazkach piszą nad swoimi, ut portent nomen meum coram regibus et gentibus, a rzeczą samą inaczej.
Proszę, niechaj Wmci nie będzie przykro przesłuchać, abyś Wmć obaczył, jako to oni noszą imię Pana Chrystusowe przed pogany, także ich królami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: