Gratis i Apoftegmata

To Wmć masz, jako sami jezuici opisali tam ten dekret, który acz srogi jest i jezuicką skrzętność barzo kroci, przecię to oni na margines zowią edictum in favorem Sociorum.
A przydaje potym: Hac sententia nostri, quod peius metuerent, satis alacres fuerunt. Dobrze by, aby we wszytkich państwach po wszytkim świecie takie edicta dawano in favorem Jesuitarum.
Słyszałem w Wenecyej przed kilką lat, że senat austeryarzom wszytkim rozkazał cudzoziemców opowiadać, a zgoła stawiać ich, aby sami zeznali, jako długo mieli w Wenecyej mieszkać.
Zaprowadził austeryarz jednego; pyta go urząd, jako długo chce mieszkać; powiedział: dwa miesiąca. Pytają go, na co tak długo ?
A on kręci się, co rzec, aż go nauczył austeryarz: per piacere. Odpowiedzieli mu, że dosyć jeden miesiąc per piacere.
Tymże też sposobem Chineńczykowie jezuitom powiedzieli, iż nie przystało im w tak wielkim domu mieszkać, ponieważ się mogli w mniejszym zmieścić.
Słowa gubernatorowe są: Quibusdam in urbe displicuisse, quod aedes illas coemissent, videri sibi angustiores posse sufficere; de lege minime prohiberi, ut eam ipse cum suis observet, sed
ne eam indigenis traderet, nostri enim (to jest Chineńczykowie), inquiebat, improbi sunt ac tametsi initio legem vestram sequantur, postea tamen obtrectabunt.
Similia dixit complura, quae omnes in favore reposuerunt.
Z. Ks. plebanie, powiemci ja Wmci, że to nie głupi politycy w tym królestwie.
J. Dlategoż też trzeba z nimi prudenter.
P.
Prudenter według Ducha ś., nie według polityki, jako apostołowie czynili.
Ale to jezuicka polityka osobliwa, co i Pana Chrystusa nie wspomnią w suplikach swoich, jedno wszytko ekwiwokacyami akkomodując się obywatelom, żeby się nie zdali co różnego
wnosić do królestwa, zakazując się zegarkami bijącemi i malowanemi obrazkami, klawikordami, aby, gdy się zegarek nakazi abo klawikord odstroi, jezuitów dla naprawy do dworu wezwano.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: