Gratis i Apoftegmata

O Boże, cóż się ma na świecie dziać.
A jeśli ten skarabeusz, orłom królewskim tak nieprzyjazny, pokrewne powinowactwo w królewskich domach lekce znieważył, azaby miłość Rzeczypospolitej w sercach synów koronnych tak
zagaść miała, aby się raczej na brata jezuitę oglądać miał, niż na salutem publicam. Abo i między jezuitami weneckimi nie byli ci, którzy się w Wenecyej rodzili?
Gdy zakon wasz nastawał, Sorbona go naganiła, żeście przyjmowali licenter et sine delectu quaslibet personas, quantumlibet facinorosas, illegitimas et infames, a teraz już brak
czynicie?
Więc teraz wyjeżdżacie z swoim urodzeniem, a ja wiem, gdyście zacne panię namawiali do swego zakonu, a on się wolą ojcowską przeciwną wymawiał, żeście mu co raz onę sentencyą
mówili: Per calcatum perge patrem etc.
J. A czemu nie mówić, aby się Panu Jezusowi duszyczka pozyskała?
P. Panu Jezusowi?
Aza już ta duszyczka na chrzcie ś, Chrystusowi Panu nie jest oddana ? Wyć ją to sobie chcecie pozyskać i z wioskami.
Niech się cnotliwie i na świecie sprawuje; jeśli zgrzeszy, niech pokutuje.
Przyjmie ją Chrystus Pan z niewymownego miłosierdzia swojego; a jeśli też z swojej dobrej wolej do zakonu zechce, nie zabraniam, tylko te namowy i perswazye nie podobają mi się.
Dajecie obrazki, paciorki, agnuski, obligując młodego, aby jezuitą został, gdy będzie in deliberatione de statu.
A zaniedba kompozycyej, na upominanie inspektora nic nie dba: mistrz jezuicki mu też o one negligencye nic nie mówi. Oszukanie to jest.
Przez kartki obiecujecie, że za cię tak wiele pacierzy i postów odprawować będą.
Piszecie expresse: Cum faciam disciplinas, semper pro te tres ictus usque ad effusionem sanguinis addam tam diu, donec mutaveris statum, prout cogitas.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    https://ceska-kamenice.ebetonovejimky.cz
    Szamba betonowe Suchedniów

Menu:

Reklama: