Gratis i Apoftegmata

Polaków nauczył, która iż ma w krótkości mądre, prawowierne, katolickie wyznanie, aby jej starożytność w te złe czasy naśmiewców i wszem dobrym od przodków podaniem
gardzących heretyków nie zginęła, słowo ją od słowa z wykładem dla staropolszczyzny trudnej położę".
Otóż macie, że Skarga zatrzymanie wiary starożytnej w Polszcze nie jezuitom, ale pobożnym przodkom przyznawa. Najlepiej powiadajcie, że i Bogarodzicę jezuici wymyślili.
Sześć koni karocę ciągnęły wielką mocą; mucha tam gdzieś padła, a gdy się poczęło gwałtownie kurzyć, mucha się przed drugimi muchami chwaliła: „Wej, jakom ja to
zakurzyła". Wojsko na Nowy Świat w okrętach król hiszpański wyprawuje; przyłączono tam jezuitów, którzy potym, gdy jaki kraj wojsko opanuje, wiary nauczają.
Pytam ja, komu tu więcej przypisać, czy wojsku, czy jezuitom? Bez wojska co sprawią?
Kiedybyście to bez wojska abo jakiej inszej zwierzchności, która cum potestate et imperio praeest, sprawili, jako przedtym apostołowie czynili, jako i ś.
Wojciech czynił, to by już wam przyznać, ale inaczej trudno. Otóż widzicie, jako insza jest causa per se, insza causa per accidens.
J. A do Polski z jakiemeśmy wojskiem weszli?
Krzywdę nam, ks. plebanie, w tym czynicie.
P. Poczekajcie jeno, odpowiem ci ja wam.
Prawda, nie weszliście z wojskiem, aleście weszli authoritate eius, który mógł rozkazać; przyszliście wy do Prus, posłani będąc od Hozyusza kardynała; posłał was do swego
biskupstwa i osadził. Kiedyby także był ś. Wojciech miał takiego promotora do Prus, pewnieby go byli Prusowie nie zabili.
Wspomniałem sobie na Walka krotochwilniczka arcybiskupiego; lat jest dwadzieścia i coś, wjachał do Gniezna arcybiskup, wjachało z nim dla uczciwości kilka wojewodów, kilka
kasztelanów, starostów barzo wiele z wielką zgrają ludzi i ochędostwem.
Gdy już do stołu siedli, Walek stał przed stołem i zadumawszy się, począł kiwać głową, patrząc na arcybiskupa. Pyta arcybiskup: „O czymże Walku?
" A Walek: „Myślę, Miłościwy ks.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: