Gratis i Apoftegmata

Pięćset Hiszpanów, żołnierzów, chce mieć; potym, mając już taką do nawrócenia pomoc, obiecuje, iż się nie tylko do posłuszeństwa kościoła rzymskiego murzyny mieli
nawrócić, ale też do Pana Chrystusowej nauki i wiele inszych poganów, różność czyniąc, nie wiem, czy między schizmatykami i pogany, czy też między kościołem rzymskim i nauką
P. Chrystusową. Bo przywodzić pogany do nauki P.
Chrystusowej, nie przywodząc ich zaraz do jedności kościoła rzymskiego, nie wiem, jeśli to katolikom i jezuitom czwartym ślubem obowiązanym należy.
Zaś przyznawać to murzynom, aby trzymali wiarę prawdziwą P.
Chrystusowę, ponieważ nie są w jedności kościoła rzymskiego i wiele inszych błędów mają, o których taż książka świadczy lib. 1 cap.
27, 28, nie grzeczy; bo kto ma fałszywe złoto, trudno się ma wychwalać, aby miał prawdziwe.
Do tego to wiodę, iż nawracanie jezuickie idzie za pomocą potencyej świeckiej, nie sprawą Ducha ś., którą samą zrazu od pierwszych P.
Chrystusowych apostołów wiara prawdziwa była. rozkrzewiona.
Poszedł jednego czasu Rusin i z synem na miód.
Wyprawił ociec syna po ostrwi na sosnę; zajrzy do dzieni syn i zawoła: „Bateńku, czy ma miedo oczy?" A bateńko: „Biery" — mówi.
Sięgnie do dzieni syn, a w tym sowa w oczy mu wleci. On z przestrachu upadł, jęczy; przydzie do niego ociec, pyta, jeśli spadł? Odpowie: „Nie spadł, zlazłem". — „Czy zajdziesz?
"— pyta ociec; rzecze syn: „Zajdę, koli bude kolasa".
J. Już to bajki są, ks. plebanie.
P. Prawda to jest, ale mądremu dość.
Wiem pewnie, że gdy was jakie bajki dolegają, to ich abo żartem, abo strachem, abo milczeniem zbywacie; i tu nie baczę, co byście directe powiedzieli.
J.
Cóż po tym rozwodzić się z temi rzeczami, które są jasne wszystkiemu światu. Wie Ojciec ś., jakie pożytki czyniemy w Japonie, wszak i poselstwa do niego bywały.
P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    przgerywanie taśm szpulowych

Menu:

Reklama: