Gratis i Apoftegmata

O przebóg, nie wspominajcie: nie wielka rzecz wziąć cudzoziemca jakiego i ubrać go ubiorem niezwyczajnym, dać mu listy charakterem dziwnym pisane, powiedzieć, że to są japońskie
litery i ci, którzy oddają, są pokrewni króla japońskiego, prowadzić je potym z ceremoniami wielkiemi, nie puszczając lada osób do nich, a choćby też puszczono wszystkich, któż
się z nimi rozmówi, u kogóż się wywiedzieć pewnej rzeczy?
Więc jeszcze, gdy jaki jezuita oracyą wyprawi, chwaląc prace pro ecclesia Dei od swoich towarzyszów podejmowane, a wszytek proces wydrukowawszy, roześlą po świecie, to już credula
gens credit, malus est, qui credere non vult. A drudzy też jezuici jeszcze potym więcej przyczynią.
Są ci tu niedaleko tak grubi ludzie, jako w Japonach, a przecie wam trzeba kolasy, żebyście tam zajechali, właśnie jako owemu Rusinowi i czasem choć o kolasę nietrudno, przecię nie
jedziecie dlatego, że wojska niemasz, abo przynajmniej authoritatem imperantis.
J. Nie jedziemy dlatego, że nas Ociec ś. nie posyła.
P. Ale wam też nie zabrania.
Czemuż go nie prosicie, aby was posłał?
J. Żeśmy nie profesi, bo abyśmy profesami byli, jeszcze nas starszy nie wypróbowali według zwyczaju zakonnego.
P.
To śmieszna, że nie obligujecie, tylko quarti voti professos, aby szli między pogany, do profesyej zaś nie puszczacie, jeno starych, którzy dla lat, choć już profesyą na to
uczynią, trudno mają prace podróżne podejmować.
Młokosów ci na pracą potrzeba i dalekie peregrynacye, coby w nich jeszcze vivacitas nie zgasła, alias gdy do lat przyjdzie, dyabła się już ma udać na włóczęgi; założy się
chorobą, abo też prawdziwie zachoruje, to z nim nie do Tatar, ale do apteki. Wszak w Krakowie macie kilku wprawnych, jednego do mężczyzn, drugiego do niewiast.
Poślijcie ich do pogan, aby jeden młodź tatarską, a drugi Tatarzynki prowadził do Chrystusa.
Wierzcie mi, że za jedną Tatarzynkę lepiej się Panu Bogu i kościołowi jego zasłuży, niż tu za dziesięć par mieszczek.
Wszak tu są plebani, którzy swojej powinności uczynią dosyć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://ceska-kamenice.ebetonovejimky.cz
    Szamba betonowe Suchedniów
    http://keighley.pl

Menu:

Reklama: