Gratis i Apoftegmata

Otóż ta pierwsza przyczyna jest, dla której ja nie wierzę, gdy o swoich cudach powiadacie z waszych pisarzów.
Druga zaś ta jest, że widzę przyczynę, dla której was Pan Bóg karze, darów swoich wam nie udzielając.
J. A cóż to za przyczyna?
P.
Żeście zakon swoj zasadzali więcej na prudencyej, na mądrości tego świata niż na świątobliwości.
J. Śmiecie to nam zadawać, ks. plebanie?
P. Oskarżcie mnie do ks.
biskupa, dajcie na Lipowiec, jeśli wam tego nie dowiodę.
J. Tylko nie z heretyków.
P. Chyba by jezuici heretykami byli. Czytaliście kiedy Petrum Ribadeneiram De vita s. Ignatii?.
J.
By raz!
P. Słuchajcież, co pisze, wyliczając dicta ś.
Ignacego : Dicebat innocentiam vitae ac sanctimoniam multum quidern per se valere et caeteris rebus omnibus longe praecellere, sed nisi cum prudentia agendique cum hominibus modo sit
coniuncta, mancam fore atque infirmam, nec satis ad ahos gubernandos idoneam.
Uważajcież, proszę, pilno, co dalej przydaje: plusque saepe exquisitam prudentiam cum mediocri sanctitate in gubernatione efficere, quam cum minori prudentia maiorem sanctitatem.
Właśnie to służy ludziom świeckim, nie zakonnym, bo dlaczegoż potym zaraz przydaje: Et hoc quidem, si de communi loquamur usu ac lege, nam privilegia sanctorum extra ordinem sunt?
Patrzże, Wmć ks. jezuita: nie trzymam ja, aby ś. Ignacy tak miał mówić, świętym będąc; ale potym pisarze jego żywota wymyślali, jako który mógł lepiej.
Bo jeśli privilegia sanctorum extra ordinem sunt, na cóż sanctitatem miarkuje z prudencyą?
Czemuż Chrystus Pan dziękuje Bogu Ojcu mówiąc: Confiteor tibi, Pater, Domine coeli et terrae, quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis.
J.
Już to na stronę, ks. plebanie. Czy nie widzicie, jako nas Pan Bóg pobłogosławił za krótki czas, że nam. dał tak wiele collegia po różnych prowincyach?
P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: