Gratis i Apoftegmata

I to jest tego świata perswazya, a Syn Boży, mieszkając na świecie, mówi: Vulpus foveas habent et volucres coeli nidos: Filium autem hominis non habet, ubi caput reclinet.
A na ostatek tymże argumentem moglibyście wierzbinę, która się prędko rozkrzewia, nad balsamowe drzewo przełożyć.
Ale nie dziwuję się, że wam do takich argumentów udawać się przychodzi, ponieważ, jako powiedziałem, na mądrości świeckiej swoje rzeczy stanowicie.
Co abyście gruntowniej ode mnie. wiedzieli, przywiodę wam waszego autora Petrum Maffeium, który lib. 3 cap.
10 pisze te słowa: Tirones autem Ignatius non a naturali quadam bonitate vel potius tarditate, sed a vigore magis ingenii et rerum gerendarum adiumentis legebat negabatque, qui ad populi
negotia factus non esset, eundem esse ad ministeria Societatis idoneum.
W których słowach jest wiele rzeczy do uważenia: naprzód, czemu ten pisarz nazywa abo łączy naturalem bonitatem cum tarditate?
A Chrystus Pan nie z faryzeuszów uczonych uczniów swoich obrał, ale z ludzi prostych, w których naturalis bonitas abo, jak ją zowiecie, tarditas była. Mógł ś.
Piotr wiedzieć, gdzie siatki na ryby zasadzić, dalej wierę, nie wiedział, także inszy apostołowie, dlatego im mówił: O stulti et tardi corde ad credendum in omnibus, quae locuti
sunt prophetae! Druga, czemu łączy vigorem ingenii wespół cum rerum gerendarum adiumentis ? Aza już nie dosyć był vigor ingenii, ponieważ ubóstwo dowolne obrał?
Któreż to on rozumie rerum gerendarum adiumentum? Czy to nie wioski, czy nie majętności? Trzecia, że qui ad populi negotia factus non est, idem ad ministeria Societatis non est idoneus.
Więc powiadacie wszędzie, że się nie mieszacie w sprawy polityczne. Pamiętam nawet kazanie ks.
Skargi w Wiślicy 1606, września 17, na którym wywodził i z reguł waszych i ex canonibus. Congregationis quintae generalis, że się nie mają jezuici mieszać ad negotia saecularia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: