Gratis i Apoftegmata

Pytam ja: czy negotia populi nie są negotia saecularia?
Rzymska Rzeczpospolita tego tytułu zażywała: Senatus populusque Romanus, a jeśli negotia populi rozumiecie: kazać, spowiedzi słuchać, nawracać, dlaczegoż te negotia nazywacie
ministeria Societatis, które wszystkim księżom, wszystkim zakonnikom są spólne? Dziwna to dialektyka.
A ja zaś rozumiem, że te negotia: kazać, spowiedzi słuchać, nawracać, choć się dzieją ad populum, przecię nie są negotia populi, ale są negotia Ducha ś. dla zbawienia ludzi.
Aleć się już mało dziwuję, jeśli te negotia duchowne nazywacie negotia populi, ponieważ i wasze kazania ludziom się akkomodują.
Wspomnicie sobie, co macie inter regulas concionatorum: Cum experientia doceat et sanctae memoriae P.
Ignatius scriptum reliquerit, nihil utilitatis percipi ex iis concionibus, in quibus principes et magistratus reipublicae, praelati et alii ecclesiastici in particulari reprehenduntur,
concionatores nostri ab huiusmodi reprehensionibus abstineant. O Boże, cóż to za kaznodzieje? Toć by się był ś.
Jan nie zgodził Chrzciciel do jezuitów, kaznodzieja zacny, prawdę Herodowi w głos i w oczy mówiący, o którym prawie Chrystus Pan, nieomylna prawda, zacne testimonium rzekł: Non
surrexit inter natos mulierum maior Joanne Baptista.
Nie zgodziłby się i ś.
Stanisław, który prawdę Bolesławowi mówiąc i do męczeńskiej korony przyszedł; nuż inszych tak wiele śś. biskupów, śś. kaznodziejów.
Chwalcie się, zdobcie się, jako chcecie i możecie, łatajcie swoje dziury, przecię jednak pleni rimarum estis, hac atque illac perfluitis.
Czemuż to na kazaniu nie ma być szczapka szczapką, siekiera siekierą, a motyka motyką? Aza to nie jest acceptio personarum?
Więc księżą, zakonników, mieszczanów, chłopów in particulari, a panów i biskupów nie tykaj. Ale mówicie, że experientia docet i ś. Ignacy napisał. Jać nie wiem, co ś.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://ceska-kamenice.ebetonovejimky.cz
    Szamba betonowe Suchedniów
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    http://keighley.pl
    przgerywanie taśm szpulowych

Menu:

Reklama: