Gratis i Apoftegmata

Nie powiadajcie wy mnie tego, który wasze intrinseca tak wiem, jako który najstarszy jezuita: Na cóż jest między wami coeca oboedientia, na co owo, że się nie godzi pytać, dlaczego
starszy tak a nie inaczej rozkazuje, ale czynić, co rozkażą, oślep? Owo macie parte sexta cap. I.
§ 1: Ad eum scopum vires omnes ac intentionem in Domino convertamus, ut sancta oboedientia tum in executione, tum in voluntate, tum in intellectu sit in nobis semper omni ex parte
perfecta, cum magna celeritate, spirituali gaudio et perseverantia, quidquid nobis iniunctum fuerit, obeundo, omnia iusta esse nobis persuadendo, omnem sententiam ac iudicium nostrum
contrarium coeca quadam oboedientia abnegando.
Patrzcież, gdyście owo ranili w Krakowie niektórych, zawołał na was starszy: „Podźcie bić, podźcie zabić tych łotrów", to się tam socii porwali coeca oboedientia i bili,
ranili, chwała Bogu, że przecię wzdy żywo zostawili. Wiedząc ja tedy o tym waszym ślepym posłuszeństwie, mam wierzyć, że tam trzej tylko przyczyną tych tumultów?
A ja wam powiadam, iż nie trzej, ale tylko jeden..
J. Jakoż to może być? I kto taki?
P.
Wasz generał i wy wszyscy, co was jest po świecie, wszyscyście jego instrumenta, i co on wam rozkaże, to musicie czynić coeca oboedientia.
Wędkać to na kolegiaty, że trzej tylko przyczyną, a inszy przeciwni tym zamysłom i żałują tego.
Nawet gdy który z Kalisza przyjedzie, płacze, patrząc na takie zamieszanie, jakobym ja nie wiedział na co to.
J. A na co?
P.
Aby ci, którzy są simplices in Academia, niewiadomi waszych sztuk, ulitowawszy się rzekli: „Rychlejbyśmy się zgodzili z tymi, niż z tamtymi", a zgodzić się z tymi, abo z tamtymi
jednaż jest ad interitum via. Tollat te, qui te non novit.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    przegrywanie kaset vhs
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: