Gratis i Apoftegmata

Petri genibusque flexis ante Sacrosanctam Eucharistiam magno fervore petiit sibi manifestam fieri Christi Domini voluntatem.
Ecce repente vox exiit de tabernaculo dicens: Esto de Societate nominis mei. To wielka, że chociaż ten człowiek ex tabernaculo w kościele ś.
Piotra w Rzymie głos usłyszał: Esto de Societate nominis mei, przecię jednak Nigronus, jakoby mu się ten głos P.
Chrystusów ex tabernaculo nie podobał, przydaje: Nec vero quispiam ex hac narratione inferat dicendam Societatem nominis Jesu, quod negatum est, sed intelligat sensum verborum
miraculosorum esse: Esto de Societate, quae meo nomine insignis est, quaeque denominatur a nomine meo Jesu Societas Jesu.
Z. A to co jest, że mówi: quod negatum est?
P.
Owo Wmć masz wyższej, co pisze; czytaj Wmć sam.
Z.
Quod fit, non loqui ex praescripto Pontificum, nec ad Concilii Generalis normam eos, qui vocant Societatem nominis Jesu, ut alias monuit P. N. Claudius, quia Societas Jesu nominanda est.
P.
Widzisz Wmć, że i owa vox miraculosa ex tabernaculo, acz jako pie creditur, Zbawicielowa jest, ponieważ mówi: esto de Societate nominis mei, od nich poprawę abo naganę odnosi, że
nie jest ku ich upodobaniu. Toć i Pan Chrystus nie mówił według jezuitów ex prescripto Pontificum nec Concilii Generalis normam.
Z.
Jasna rzecz jest, że się nie nazywają Towarzystwem pod imieniem Pana Jezusowym, ale Towarzystwem Pana Jezusowym.
P.
Niedawno temu sprawowali jezuici dialog, wiem gdzie i persony mianuję, które przy tym były, gdy tego będzie potrzeba. Kazał chłopiec chłopcu deklinować Jesus.
Deklinował tak: nominativus Jesus, genetivus Jesu, dativus Jesu, accusativus Jesurn, vocativus Jesu, ablativus a Jesu. Pluraliter caret, sed habet plures Socios.
To tak zaraz dziecińskie serca zarażają, aby je do swojego zakonu zaciągnąć i z wioskami mogli.
Z. Bardzo to śmiała declinatio, ale proszę ks. plebanie, co to jest P. N. Claudius?
P. Pater noster Claudius.
Z.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    https://ceska-kamenice.ebetonovejimky.cz
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: