Gratis i Apoftegmata

Słuchaj Wmć: Insurget una religio sanctissima, quae erit libera et spiritualis, in qua Romani Pontifices potiri pace ecclesiae se continebunt, quam religionem et ordinem Deus super omnes
alios diliget, quia perfectio illius vincet omnes alias aliorum ordinum.
P. Już to dziwne vaticinrum; ale proszę, co to jest: In qua Romani Pontifices se continebunt ?
Widzę ja, że to gdzieś wysoko zmierzacie. Więc i to skąd wiecie, że Pan Bóg wasz zakon nabarziej miłuje nad insze wszytkie zakony?
Abo co za dowód, że doskonałością insze przechodzi?
J. Trzeba to wiedzieć, że ten Joachim abbas był florens opinione spiritus prophetici.
P. Opinione? Lepiej by re ipsa.
Nie wiesz Wmć, że niektóre jego pisma contra Petrum Lombardum potępiono in Concilio Generali, o czym zaraz mają Decretales na początku: Damnamus.
Czytaj Wmć, bo się to Trójce Przenaświętszej tyka. Szczycicie się tedy Joachimem, którego niektóre pisma potępione są.
J.
Purguje go nasz jeden, Blasius Viegas, ab haeresis infamia.
P.
Źle uczynił Aryusz, źle i Hus, że cokolwiek nie prorokowali o zakonie waszym, bo widzę żebyście ich byli obronili ab haeresis infamia, tylko było o jezuitach cokolwiek napisać
pięknego. Znieśliby już jezuici to, co jest przeciw Bogu, przeciw Kościołowi. Prywata, widzę, wszędzie panuje. Polowali raz in societate wilk, osieł i liszka.
Gdy już nie mały był obłów, kazał wilk dzielić osłowi. Osieł prosty rozdzielił na trzy części równe; rozgniewał się wilk i zagryzł osła. Kazał znowu liszce dzielić.
Liszka mądra rozdzieliła na dwie części nierówne, bo wszystko na jedną kupę wilkowi złożyła, sobie barzo mało zostawiwszy.
Spyta jej wilk: Siostrzyczko, któż cię nauczył tak dobrze dzielić? Odpowiedziała: przypadek osłów. To tak każdy, jako widzę, na swoje koło wodę prowadzi.
Ale już trudno się masz Wmć chwalić tym vaticinium Joachimowym.
J. Jest sam tego więcej.
P. Wszytko to niepewne: czytajcie nawet Baronium, czytajcie Trithemium.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://ceska-kamenice.ebetonovejimky.cz
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    http://keighley.pl
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: