Gratis i Apoftegmata

Żywot wszytek Pana naszego Jezusa Chrystusa od urodzenia aż do wniebowstąpienia cóż inszego był, jedno impugnatio instituti Christi, a przecię gdy apostoły po świecie rozesłał,
wszytko to kazał narodom wszytkim opowiadać, i to, że go pojmano, że go biczowano, że go ukrzyżowano. Przetoż ś.
Paweł mówi: Judaei signa petunt et Graeci sapientiam quaerunt, nos autem praedicamus Christum crucifkum, Judaeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam, ipsis autem vocatis Judaeis
atque Graecis Christum Dei virtutem et Dei sapientiam.
Mógłci bym był jeszcze więcej wątpić, bo ta bulla wydana jest po śmierci ś.
Ignacego we 28 lat; a w niej jest siła o tym, którzy mają być przypuszczeni do czwartego ślubu i dziwuję się, że zrazu, póki fundator pierwszy żył, tego nie zordynowano.
Bo pamiętam, że pierwszy socii w Paryżu, za miastem w kościele, zaraz wszytkie cztery vota ślubili, co rok śluby te powtarzając; aleć to pro commoditate wolno było potym inaczej
ordynować, zwłaszcza, że consensus summi pontificis do tego przystąpił.
J. To już Wmć z nami, ks. plebanie, trzymasz. P.
Trzymam to, com na ostatku powiedział; ale tamte pierwsze punkta, wierę, z wami nie trzymam.
Nie podoba mi się to, że wszytkich zaraz reguł nowicyuszom nie pokazujecie, ale zawiódłszy je w lata, gdy się już na świat nie ma po co wrócić, abo że w lata zaszedł, abo że
zdrowia naruszył pracą, abo że majętności swoje zakonowi zapisał dawno, to już w starości, choć też co obaczy, przez co by się był z młodu od waszego zakonu odraził, woli już
tak cierpliwie głupstwo i porywczość swoje młodą znosić, aniżli w starości na nowo zaczynać.
Ba, znam ci ja wielu, którzy wielkie sobie rzeczy obiecowali in Societate u was, a teraz obróciliście ich, aby we wsiach waszych gospodarstwa doglądali.
Mógłci urzędnikiem zostać bez tak wielkich ceremonii, a kiedyby był wiosek swoich nie zapisował Societati, toby i panem sobie był i ojczyźnie służył, broniąc jej od
nieprzyjaciół, jako szlachcicowi należy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: