Gratis i Apoftegmata

zowiesz formam essentialem? Jam już dawno słuchał o tych rzeczach.
P.
Forma essentialis człowieka jest to, co człowieka czyni być człowiekiem, jako jest rozum i dlatego filozofowie mówią, że człowiek jest animal rationale; kiedy tego nie ma, choć ma
figurę, postać człowieczą, tedy nie jest człowiekiem [...].
Z. Już teraz rozumiem.
P. Tymże WM.
sposobem o jezuitach rozumiej, że choć oni w tym habicie chodzą, nie zaraz są jezuitami.
Z. Dla Boga, pojąć tej subtelności nie mogę.
P. Dobrześ ją WM.
nazwał subtelnością i prawdziwie wielka jest subtelność. Wiedz WM.
o tym, że oni wstąpiwszy do zakonu, długo próbują, nie rok, jako w inszych zakonach, ale kilkanaście, czasem kilkadziesiąt; siła czasu wynidzie, nim którego ad quintam essentiam
przywiodą; już będzie uczył, już będzie kapłanem, przecię jeszcze nie jest jezuitą prawdziwym.
Z. Cóż czyni jezuitę prawdziwego? Nie przeciw się WM.
, że tak często przerywam; gdy czego nie rozumiem, muszę się pytać.
P. Dobrze WM. czynisz.
Mają oni w swoim zakonie cztery vota: pierwsze paupertatis, wtóre castitatis, trzecie oboedientiae, ale to są spólne z inszemi zakonami.
Czwarte osobne, którym chciał ich święty fundator różnemi mieć od inszych zakonów, jest missionis votum, aby szli do tych krajów, gdzie wiary nie masz, gdzie jasność prawdy
Pana Chrystusowej jeszcze ludzkich sercnie objaśnia, a powinni iść bez opatrzenia wszelakiego, spuszczając się na samą Bożą łaskę, według onego: Nolite solliciti esse etc.
Atoż do tego czwartego votum nie rychło przypuszczają. Długo zrozumiewają, czy będzie do tego sposobny abo nie, upatrując, jeśli się na co inszego nie zejdzie. Czy WM.
widał owych, co owo włosy długo zapuszczają?
Z. Widałem, ale takich mało bywa.
P.
Więc dopiero tak się zapuszczają po uczynieniu tego czwartego ślubu; już dawno to upatruję, ba i słychałem od uważnych ludzi.
Z. Proszę, jako WM. wiesz o tych czterech wotach?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    https://ceska-kamenice.ebetonovejimky.cz
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    http://keighley.pl
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: