Gratis i Apoftegmata

Ale iż verba ligant homines trudno już nazad revocare gradum.
Z. Uśmiechać się sam, widzę, socius; obawiam się, aby się zawczasu nie rozmyślił.
J.
Nu, musim też odejść do komnaty dla medytacyej. Wmć się tu, Mciwy Panie, zabaw jeszcze z ks. plebanem. Panu Jezusowi Wmć oddaję.
P. Aza ta rozmowa nie stanie Wmci za medytacyą?
J.
Insze nam punkta starszy podał, gdyśmy odjeżdżali.
P. A nie godzi się o nich wiedzieć?
J. Cóż Wmci po tym?
P. Mógbym też tu z Jmcią cokolwiek o nich mówić.
J.
Maszci Wmć, co innego dla zabawy z Jmcią. Podźcież, socie. Panu Bogu Wmć oddaję.
P. Dziękuję Wmć.
Z. Już tam niech medytują; ja jeszcze posiedzę z Wmcią, ks. plebanie.
Zalecał mi ten starszy dowcip tego sociusa. Powiada o nim, że poeta dobry.
P. Może być; jam już tych rzeczy dawno poniechał.
Z.
Pokazał mi nawet wiersze, które napisał jakoby do akademików, pokazując, żeby to było do kresu dobrego, jeśli by z sobą unią uczynili.
P. A gdzież są te wiersze?
Z.
Owo są:
Religio mihi non regio, pax publica non res
Propria curatur, ius colo, non gero vim.
Insidiis caret haec pax, non fraus subdita nobis.

Fidere securum, non struo sendtium.
P. Powiedziałże, iż to socius ten pisał?
Z. Powiedział.
P.
Dawne to wiersze na Hiszpany; ale jakieżkolwiek ingenium jest, ja widzę, że niedobre.
Z. Dlaczegożby niedobre miało być?
P. To Wmć nie widzisz chytrości w tych wierszach?
Z.
Cóż tu za chytrość ma być w tych wierszach, miły ks. plebanie? Jasne są słowa wszytkie.
P. Otóż ja Wmci pokażę; czytaj je Wmć wspak.
Z. Jakoż to wspak?
P. Według słów.
Z.
Servitium struo, non securum fidere nobis.
Subdita fraus, non pax haec caret insidiis.
Vim gero, non colo ius, curatur propria res non
Publica pax, regio, non mihi religio.

P. A prawda, że to inaczej.
Z. Któż by się był takiej chytrości domyślił? Już widzę, iż każdemu ostrożnie potrzeba z jezuitami.
P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przgerywanie taśm szpulowych

Menu:

Reklama: