Gratis i Apoftegmata

Słuchajcież go: Quid boni iis in scholis lateat, to jest, co się dobrego w ich szkołach pokrywa; to dobre rzeczy w nich są skryte.
O lisowie chytrzy, czemu zaraz swojej intencyej nie powiadacie, czemu jej światu nie objawicie?
Więc gdy obiecuje kościołowi sanctissimos episcopos, papieżów ci to on rozumie, którym sanctissimi tytuł należy.
Spytałbym ja jezuitów o dawnych papieżach i biskupach, którzy z starych, niejezuickich szkół wychodzili, co rozumieją, co o cesarzach, także i królach?
Czyto teraz dopiero od jezuitów będą sanctissimi, optimi atque sapientissimi?
A jeśli rzeką, że też i przedtym byli z starych szkół, na cóż to pisze: Neque tamen adhuc perspicitur?
Dlaczego ten pożytek światu jako nowy i niezwyczajny obiecuje, którego już tak dawno świat wszytek doznawał? Dalej mogłoby się co więcej pokazać, ale mi też już czas do domu.
Z.
Wzdy się Wmć jeszcze napij.
P. Nie pragnę; przyślij mi Wmć flaszeczkę tego dobrego piwa jezuickiego.
Z. Dobrze. Chłopcze, idź, weź piwa konew garncową, a odprowadź z nią ks.
plebana. Panu Bogu Wmć oddaję.
P. Dziękuję Wmci. Aleć to zapamiętał ksiądz jezuita dziękować Panu Bogu po obiedzie; odprawię ja zań gratias. Dobrą noc Wmci.
APOFTEGMATA
1.
Zdarzenie, które opowiadał szarlatan na rynku padewskim o doktorze i jego słudze, który był wygnańcem.
Odchodzącemu dał [pan] trzy przestrogi: 1) Idź cicho a zajdziesz cało; 2) Nie opuszczaj starej drogi dla nowej; 3) Nie pytaj o interesy innych.
[1) Va pian, anderà san; 2) Non lascià vecchia strada per nova; 3) Non domanda fatti di altrui!].
2. Zaraz po przybyciu do Padwy zapytał mnie pewien pan, czy słuchałem filozofii.
Ja — odrzekłem — ani nie widziałem jej, ani słuchałem. W jaki sposób — zada mi ów — przystępujesz do medycyny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://stochov.ibetonovejimky.cz
    Nasza firma to ta która od roku profesjonalnie
    przgerywanie taśm szpulowych
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: