Gratis i Apoftegmata

Ja — odrzeknę — słuchałem wielu rozprawiających o filozofii, którzy odmalowywali ją różnymi barwami i wydawali się mówić o niej, tak jakby jej nie widzieli.
Zrozumiał ów, w jakim sensie było to powiedziane, widocznym jednak było, że przykro odczuł moją swobodną odpowiedź.
Lecz nie zasługiwało na inne potraktowanie zarozumiałe zapytanie.
3.
W komedii włoskiej kapitan wojak prosi mistrza sztuk wyzwolonych o napisanie na cześć swej umiłowanej epigramatu w sposób więcej niż najbardziej wytworny [più che esquisitissime],
jeśli tak wolno wyrazić się w starodawnej mowie włoskiej, to jest łacińskiej i rzymskiej.
Na co mistrz odparł: „Wstrzymajcie się panie kapitanie!
" I okazał zasadę, że nie istnieje wyższy stopień od superlatywu.
Nie odważyłbym się przeciwstawić mego zdania stanowisku kapitana czy mistrza, które z nich było trafniejsze, ale uważam, że z pewnością ponad te superlatywy, którymi my jakoby
najuczeńsi pochlebiamy lub gratulujemy sobie, należy położyć stopień Sokratesa, który to jedno wiedział, że nic nie wie.
4.
Powiedzenie Niemca po przybyciu do Padwy: tyle heter, tyle dzwonów, tyle świąt, tyle burz [tante puttane, tante campane, tante feste, tante tempeste].
5.
Nie wszystko kupować, co dostępne, ale tylko bez czego człowiek nie może się obejść.
6.
Już kapłani zamiast „Módlmy się" (Oremus) zmieniają głoskę i śpiewają: „Orzmy" (Aremus), oddani więcej pomnażaniu dobytku materialnego, jak pobożności.
7.
Za najlepsze kazanie uważam takie, w którym słyszy się Pismo św., najmniej zaś kaznodziejów.
8.
Epitafium [Adama] Romera ze Stężycy:
Zgasł Romer, któż powie prawdę i wesprze upadającą uczelnię [Akademię Krakowską].
9.
Afektu przeciwko komu nie trzeba sądzić z pełnych, które wypije, bo to fałszywy znak. Bo takim sposobem ten by miał większy afekt mieć, który więcej wypije.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: