Gratis i Apoftegmata

Jako owo w brewiarzu przy inszych psalmach piszą: Gloria patri na końcu, przy drugich zaś nie masz, a mianowicie przy canticum Trium puerorum, znaczą owo: Hic non dicitur Gloria Patri
neque Amen, tak też i w kościele Bożym jedne zakony są, które godziny śpiewają, a drugie zaś od tego wolne są.
Obłapiełem go za te powieść, bo nie mógł nic niestateczniejszego powiedzieć do tej sprawej.
Wszak też oni po trzech zwykli chodzić, a zwłaszcza z nowicyatu iuxta illud: tres faciunt collegium, ale to widzę, że nie mogę mówić tres faciunt canticum.
18.
Dla Boga, gdy trzej jezuici idą, nie pusczaj ich do domu, aby nie rzekli: beło tu nasze kolegium, ponieważ to tak ważna reguła: „tres faciunt collegium".
19.
Na rumorach jak na skale namoczniejszej budują swoje rzeczy jezuici.
20 „Głęboko tu?" —„O, aż do samego dna".— A utonąłby tu chłop?" — „Ba, by największy pan".
21.
„Woytaszku, idzże do pana, idź, dobry to pan, dać jeść". Gdym z Prus jachał przez Mazowsze, ledwie kurczęcia dostałem i dzieci beło sześcioro, bez pasa w kosulech.
Wszystkich do mnie wysyłano: „idzże też ty", etc.
22. Trzeba wierzyć panom, bo skoda się im przeciwić i każdy im wierzy choć — etc. Trzeba wierzyć starym, bo dawno pamiętają.
Trzeba wierzyć daleko bywałym, bo widzieli sieła.
23. Sowizrzał do pana Piotrkowczyka, drukarza swego: „Bym miał chodzić od pana do pana, wychodziłbym sobie nogi po kolana". 24.
Zjadła krowa hayduka, Pruteni dicunt.
25. Rotmistrz idąc do potrzeby pokazało się mu jakoby sto połciów.
26.
Baba w okręcie płynąc do Swecyej: „O mój Miły Panie, na lądziem ci grzeszyła na lądziesz mię karz"!
27. Jakoby kij połknął, nie mogę się nagiąć.
28.
Częstować kogo jednego jest z jednego dnia dwa uczynić, bo na jednym obiedzie dwaj tak wiele zjedzą jako jeden na dwu.
29. „Nie mocne to wino, jak woda".
O, mocnać woda, bo koło młyńskie obraca, groblą przerwie.
30. Żyć w zdrowiu, jest to żyć zgodnie z naturą.
31.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malaakademia.glogow.pl

Menu:

Reklama: