fbpx

Metodyka

W Małej Akademii stawiamy na aspekt komunikacyjny języka, skupiając się na nauce przez działanie. Chcemy, aby uczeń potrafił posługiwać się językiem zarówno w sytuacjach codziennych typowych dla krajów angielsko-języcznych, jak i w różnych środowiskach (społecznym, zawodowym, akademickim, itp.). Z tego względu wszystkie używane przez nas materiały są oparte na klasyfikacji poziomów biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy (CEFR). Nasze zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku obcym, także na poziomie A1, gdyż jak udowodniono, jest to sprawą kluczową w szybkim przyswajaniu języka. W razie potrzeby, w wyjątkowych sytuacjach, możemy jednak odpowiedzieć na pytania posługując się językiem polskim lub angielskim.

Jakie metody stosujemy?

Najważniejszym założeniem współczesnej metodyki nauczania języków obcych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, bo przecież tak najczęściej się komunikujemy i głównie temu celowi podporządkowany jest nasz program nauczania. Zadaniem stosowanej przez nas metody komunikatywnej jest przełamanie bariery językowej i umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym – zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim, czy turystycznym. Zapewniamy naukę na ponad 13-tu różnych poziomach zaawansowania (od zupełnie początkującego do bardzo zaawansowanego) oraz możliwość kontynuacji nauki na kolejnym, wyższym poziomie. Początkowy etap nauczania obejmuje słownictwo z życia codziennego, przygotowując słuchaczy do porozumiewania się w języku angielskim w standardowych sytuacjach życia codziennego (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zdobywanie informacji na dworcu, w hotelu, czy rozmowa o pracę po angielsku). Na kolejnych, wyższych poziomach słuchacze systematyzują i rozszerzają poznany wcześniej materiał gramatyczny, wzbogacają słownictwo, doskonalą umiejętność swobodnego i płynnego wypowiadania się w języku obcym oraz szerzej poznają kontekst kulturowy. Stosujemy eklektyczne zestawienie metod nauczania języków obcych:
  • Communicative Approach – nacisk na komunikację językową- język mówiony i pisany
  • Direct Method – użycie języka w maksymalnym wymiarze w toku zajęć, ograniczanie komunikacji w języku ojczystym
  • Student-Centered Approach – podkreślenie podmiotowości studenta w toku zajęć

Sprawności językowe

Student zdobywa następujące sprawności językowe:
  • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU rozumienie sensu wypowiedzi rodzimych użytkowników języka w różnych warunkach odbioru rozumienie wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy
  • MÓWIENIE formułowanie płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy z zastosowaniem odpowiednich form wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi wyrażanie własnych opinii właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy
  • CZYTANIE rozumienie dłuższych i złożonych tekstów (np. prasa) wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo nie zrozumianego tekstu
  • PISANIE formułowanie zróżnicowanej syntaktycznie i leksykalnie wypowiedzi pisemnej na różne tematy sformułowanie własnego i otrzymanego komunikatu pisanie listów formalnych i nieformalnych stosowanie zasad ortografii i interpunkcji klasyfikowanie faktów i informacji

Materiały dydaktyczne

Wybrane przez nas podręczniki opierają się przede wszystkim na komunikacji. Obfitują w proste dialogi i gry zachęcające do używania nowo poznanych słów i zwrotów. Znajdują się w nich także liczne ćwiczenia z odsłuchu, które pozwalają szybko nauczyć się, jak wyłowić sens wypowiedzi z niezrozumiałego tekstu. Mimo, że program książek jest ciekawy i urozmaicony, postanowiliśmy dodatkowo wzbogacić go o nasze własne pomysły oraz te ćwiczenia i gry z innych źródeł, które wydały nam się interesujące. Na zajęciach wykorzystywane są też różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. nagrania audio-video, plansze, gry i słowniki). Na najwyższych poziomach (B2, C1) przeważają materiały autorskie naszych lektorów, oparte głównie na tekstach autentycznych zaczerpniętych z prasy, literatury czy Internetu.

Lektorzy – czyli Native Speakers

Szczególną rolę w procesie nauczania odgrywa nauczyciel. Dlatego też naszych lektorów dobieramy wyjątkowo starannie. W rezultacie zajęcia prowadzone są przez młode osoby posiadające odpowiednie wykształcenie filologiczne oraz metodyczne. Nasi lektorzy kochają języki obce, lubią i potrafią uczyć, a ponad to stale podnoszą swoje umiejętności na specjalnych szkoleniach i warsztatach metodycznych. Na wyższych poziomach zajęcia prowadzą – native speakers, czyli nauczyciele, dla których angielski jest językiem ojczystym.
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół z przyjemnością pomoże Państwu w każdej chwili z każdym ogólnym lub technicznym pytaniem, jak również z sugestiami i komentarzami.